Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Mária Rašiová
maria.rasiova(at)upjs.sk
Klinika angiológie UPJŠ LF a VÚSCH
a. s.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
a.s.
Ondavská 8
Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
a.s.
telefón: +421 55 789 1721
adresa: Ondavská 8
040 11 Košice

Vybrané kapitoly z angiológie

Kardiovaskulárne ochorenia patria k základným príčinám morbidity a mortality vo vyspelých krajinách. Učebný text s názvom: Vybrané kapitoly z angiológie sa venuje najčastejším vaskulárnych ochoreniam, s ktorými sa lekár angiológ stretáva sa dennej báze. Opísané sú dilatačné ochorenie artérií (aneuryzma abdominálnej aorty) ale aj stenotizujúce ochorenia periférnych tepien. V časti venujúcej sa venóznemu cievnemu systému sú rozoberané ochorenia ako hlboká žilová trombóza, tromboflebitída a chronická venózna insuficiencia. Taktiež sa venujem aj najčastejšie sa vyskytujúcemu ochoreniu lymfatického cievneho systému ˗ lymfedému.

Rašiová M.: Vybrané kapitoly z angiológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-801-9.

V jednotlivých kapitolách sú stručne analyzované rizikové faktory ochorení, ich klinický obraz, diagnostika, modality liečby ochorení (farmakologická terapia, endovaskulárna terapia, angiochirurgická terapia) a aj možné komplikácie terapie.

Prioritou autorky bolo prezentovať informácie logicky, zaujímavo a zrozumiteľne pre študentov a pre bežnú klinickú prax.

Obsah

  1. Aneuryzma abdominálnej aorty
  2. Aneuryzmy periférnych artérií
  3. Periférne artériové ochorenie
  4. Hlboká žilová trombóza
  5. Tromboflebitída
  6. Chronická venózna insuficiencia
  7. Lymfedém

Rašiová M.: Vybrané kapitoly z angiológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-801-9.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vybrané kapitoly z angiológie 22.11.2019 3.8 MB ktokoľvek Creative Commons License
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 UniBook: Vybrané kapitoly z angiológie 22.11.2019 ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko