Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
MUDr. Peter Berek
peter.berek(at)upjs.sk
Klinika cievnej chirurgie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
a.s.
Ondavská 8
Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
a.s.
telefón: +421 55 789 1511
adresa: Ondavská 8
040 11 Košice

Viscerálna patológia cievneho pôvodu

Vysokoškolský učebný text Viscerálna patológia cievneho pôvodu predstavuje študentom medicíny problematikou chirurgickej liečby ochorení arteriálneho systému brušnej dutiny od aneuryziem abdominálnej aorty, obliterujúcich ochorení aorty a jej vetiev s možnosťami chirurgickej, endovaskulárnej aj hybridnej liečby. Tiež sa venuje akútnej aj chronickej viscerálnej ischémii, ischémii hrubého čreva po aortálnych rekonštrukciách a manažmentu kompresívnych intraabdominálnych syndrómov.

Peter Berek: Viscerálna patológia cievneho pôvodu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2021, ISBN 978-80-8152-976-4.

Autor učebným textom Viscerálna patológia cievneho pôvodu príspieva k rozšíreniu kapitol cievnej chirurgie, ktoré nie sú bežne dostupné vo vysokoškolských učebniciach.

Peter Berek: Viscerálna patológia cievneho pôvodu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2021, ISBN 978-80-8152-976-4.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Viscerálna patológia cievneho pôvodu 16.3.2021 2.25 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko