Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 42

Ísť na stránku: 1 2 3 4 5

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. na spodine jazyka defekty kryté fibrínom, krvácajúce defekty červene a sliznice hornej a do..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. bez patologického nálezu. Laboratórne vyšetrenie krvi bolo v norme až na elevované zápalové par..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. priestor nebol vyklenutý a bolestivý. Krvný obraz a koagulačné parametre boli v norme, pa..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. pacientka negovala. Laboratórne výsledky: V krvnom obraze bola nájdená leukocytóza (14,2 109 /l..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. boli negatívne, zápalová aktivita nezvýšená, v krvnom obraze stredne ťažká normocytová normochrómna ..

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
.. veľkej časti pľúcneho arteriálneho riečiska krvnou zrazeninou (vzácne inými hmotami - tukové tk.. .. EKG sínusový rytmus. Laboratórne výsledky: V krvnom obraze bola prítomná leukocytóza (1..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. v hematologickej ambulancii - náter z periférnej krvi bol hypercelulárny s prítomnosťou 40-50% bl.. .. siete MEFANET – Obrázok 2 - Krvný náter z periférnej krvi ukazujúci nezrelé lymf..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. Eliminácia rizika prenosu vírusu hepatitídy B krvou darovanou v oblasti...Eleonóra Ščepkinová Kli..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. Podkladom disekcie je trhlina v intime aorty. Krv následne cez trhlinu pod tlakom prúdi do médie ao.. .. hodnote. V prípade komplikácií, ako sú vnútorné krvácanie, príznaky viscerálnej ischémie, pre..

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
.. Citrátový cyklus Biochémia krvi Dýchací reťazec Ch.. .. na príslušnej fakulte – Biochémia krvi | 24.3.2018 5.83 MB používateľ na príslušnej fak..