Akútna myeloblastová leukémia

Stručný prehľad akútnej myeloblastovej leukémie (AML). Tvorí až 80% akútnych leukémii u dospelých a 15-20% u detí. Výskyt AML stúpa s vekom. Na rozdiel od solídnych tumorov, ak. leukémie nevytvárajú nádorové ložisko, ale mikroskopicky sa zisťuje zastúpenie nádorových buniek (predovšetkým v kostnej dreni) a ich prítomnosť v krvnom obehu. V prezentácii je uvedená kazuistika 30-ročnej pacientky, u ktorej sme v januári 2016 diagnostikovali akútnu myeloblastovú leukémiu s podtypom M4.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

Pacient: Žena, 30 rokov.
OA: Hypotyreóza v subs. liečbe ( od 7. r).
EA: Mama infekt HDC.
TO: Udáva približne mesiac trvajúce prechladenie+subfebrility, po užívaní ATB (Suprax, Fromilid) žiadna zmena, často máva búšenie srdca v kľude, slabosť a zadýchavanie sa. V januári 2016 prišla na pohotovosť pre 4 dni neprestávajúce búšenie srdca.

Laboratórne výsledky:

hemoglobín: 6,5 g/dl
leukocyty: 18,39 x 109/l
trombocyty: 55 x 109/l
abs. počet neutrofilov: nehodnotiteľné
CRP: 3,4 mg/l

Terapia:

Po konzultácii s hematológom - náter z perif. krvi, imunofenotypové vyš. (IF) PK. Výsledok:
 • PK- krvný náter - 25% blastov
 • IF PK- 8,6% patologických nezrelých CD34+ blastov orientovaných do myeloidnej línie s prejavmi monocytárnej diferenciácie s nezrelým fenotypom a 57% abnormálnych monocytov

→ realizácia trepanobiopsie a aspirácie kostnej drene

Výsledok vyšetrenia KD:

 • IF- 21% patol. blastov orient. do myeloidnej línie s prejavmi monocytárnej diferenciácie s nezrelým fenotypom a detegovaná populácia monocytoidných buniek (44,8% celkovej celularity) s abnormálnym IF (65% zrelší CD 14+)- obraz kompatibilný s dg. AML s monocytárnou diferenciáciou
 • krvný náter - 40% pat. blastov a dysplázia monocyt. rady
 • genetika - FISH: inv.16 ch., trizómia 8. ch., PCR: WT1+
 • histológia - výrazná hypercelularita KD, prítomná nádorová/ leukotická infiltrácia KD acute myeloid leukemia (MPO+,CD 34+,CD 68+) zvažuje sa myelomonocytárny podtyp. Absencia fibrózy.

Diagnóza:

WHO: AML s rekurentnou genetickou abnormalitou inv. 6 chrom
FAB (morfologická Francúzsko-americko-britská klasifikácia): AML M4

Záver:

Na základe stanovenej diagnózy sme začali pacientku liečiť podľa jednotlivých krokov:
 • 01/2016 indukcia DA 3+7, komplikácie: GIT toxicita, mukozitída, panarícium (DA - daunorubicín+cytosínarabinozid)
 • 03/2016 reindukcia (pretrvávanie v KD patologických monocytov)
  komplikácie: mukozitída
 • 04/2016 konsolidácia (HD AraC)
  komplikácie: pneumothorax iatrogénny po kanylácii centrálnej žily
 • HLA typizácia - súrodenci nevhodný na príbuzenskú transplantáciu krv. buniek
 • 06/2016 alogénna transplantácia od nepríbuzenského darcu (MUD)
 • 07-08/2016 suspektný rozvoj chron. GvHD kože

Aktuálne je pacientka v kompletnej remisii.


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

Klasifikácia ICD-10:

C92.0 Akútna myeloická leukémia

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko