Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
prof. MUDr. Eva Mechírová
eva.mechirova(at)upjs.sk
Ústav histológie a embryológie
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 3380
adresa: Šrobárova 2
041 80 Košice

Cytológia a všeobecná histológia

Učebnica "Cytológia a všeobecná histológia" predstavuje ucelené elektronické autorské dielo. V jednotlivých kapitolách sa nachádza textová, obrázková aj schematická charakteristika bunky a jednotlivých tkanív ľudského organizmu. V dynamickej súvislosti popisujeme morfologické štruktúry a ich funkčné vlastnosti.

Mechírová E. a kol.: Cytológia a všeobecná histológia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-803-0.

Po vydaní "Mikroskopickej anatómie" sme boli motivovaní pozitívnymi ohlasmi študentov k napísaniu ďalšej časti elektronickej učebnice "Cytológia a všeobecná histológia". Kolektív autorov tak skompletizoval dielo, ktoré bude podobne ako predchádzajúca časť, ľahšie dostupné pre študentov a z didaktického hľadiska názornejšie, ako klasické skriptá bez mikrofotografií a schém.

Titulná strana

Elektronická učebnica obsahuje tieto kapitoly:
- Histologická technika
- Cytológia
- Epitelove tkanivo
- Väzivo
- Chrupka
- Kostné tkanivo
- Svalové tkanivo
- Nervové tkanivo
- Krv

Výučbový materiál bol pripravený a vydaný vďaka podpore Ministerstva školstva SR, grantovej agentúre KEGA – 3/5185/07.

Mechírová E., Domoráková I., Tóth Š., Veselá J., Jonecová Z., Danková M., Pomfy M.: , Cytológia a všeobecná histológia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-803-0.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Histologická technika 15.10.2010 3.17 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Cytológia 15.10.2010 7.07 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Epitelove tkanivo 15.10.2010 6.22 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Väzivo 15.10.2010 3.32 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Chrupka 15.10.2010 3.68 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Kostné tkanivo 15.10.2010 6.63 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Svalové tkanivo 15.10.2010 6.88 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervové tkanivo 15.10.2010 4.92 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Krv 15.10.2010 2.88 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko