Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
eva.mechirova(at)upjs.sk
Ústav histológie a embryológie
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 2341251
adresa: Šrobárova 2
041 80 Košice

Cytológia a všeobecná histológia

Cytológia a všeobecná histológia

Učebnica "Cytológia a všeobecná histológia" predstavuje ucelené elektronické autorské dielo. V jednotlivých kapitolách sa nachádza textová, obrázková aj schematická charakteristika bunky a jednotlivých tkanív ľudského organizmu. V dynamickej súvislosti popisujeme morfologické štruktúry a ich funkčné vlastnosti.

Mechírová E. a kol.: Cytológia a všeobecná histológia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-803-0.


Po vydaní "Mikroskopickej anatómie" sme boli motivovaní pozitívnymi ohlasmi študentov k napísaniu ďalšej časti elektronickej učebnice "Cytológia a všeobecná histológia". Kolektív autorov tak skompletizoval dielo, ktoré bude podobne ako predchádzajúca časť, ľahšie dostupné pre študentov a z didaktického hľadiska názornejšie, ako klasické skriptá bez mikrofotografií a schém.

Titulná strana

Elektronická učebnica obsahuje tieto kapitoly:
- Histologická technika
- Cytológia
- Epitelove tkanivo
- Väzivo
- Chrupka
- Kostné tkanivo
- Svalové tkanivo
- Nervové tkanivo
- Krv

Výučbový materiál bol pripravený a vydaný vďaka podpore Ministerstva školstva SR, grantovej agentúre KEGA – 3/5185/07.

Mechírová E., Domoráková I., Tóth Š., Veselá J., Jonecová Z., Danková M., Pomfy M.: , Cytológia a všeobecná histológia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-803-0.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Histologická technika Stiahnuť - Histologická technikaOtvoriť v novom okne - Histologická technika 15.10.2010 3.17 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Cytológia Stiahnuť - CytológiaOtvoriť v novom okne - Cytológia 15.10.2010 7.07 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Epitelove tkanivo Stiahnuť - Epitelove tkanivoOtvoriť v novom okne - Epitelove tkanivo 15.10.2010 6.22 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Väzivo Stiahnuť - VäzivoOtvoriť v novom okne - Väzivo 15.10.2010 3.32 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Chrupka Stiahnuť - ChrupkaOtvoriť v novom okne - Chrupka 15.10.2010 3.68 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Kostné tkanivo Stiahnuť - Kostné tkanivoOtvoriť v novom okne - Kostné tkanivo 15.10.2010 6.63 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Svalové tkanivo Stiahnuť - Svalové tkanivoOtvoriť v novom okne - Svalové tkanivo 15.10.2010 6.88 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Nervové tkanivo Stiahnuť - Nervové tkanivoOtvoriť v novom okne - Nervové tkanivo 15.10.2010 4.92 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Krv Stiahnuť - KrvOtvoriť v novom okne - Krv 15.10.2010 2.88 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 

Kľúčové slová: cytológia, histológia, epitelove tkanivo, väzivo, chrupka, kostné tkanivo, svalové tkanivo, nervové tkanivo, krv

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

doc. MUDr. Eva Mechirova, CSc., mim. prof.
Ústav histológie a embryológie, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: 055 234 3380
e-mail: eva.mechirova(at)upjs.sk

Recenzenti

doc. MUDr. Marián Adamkov, CSc.
Ústav histológie a embryológie, Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
telefón: +421 43 413 1531
e-mail: adamkov(at)jfmed.uniba.sk

prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
Ústav histológie a embryológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
telefón: +421 915 984 695
e-mail: cigankova(at)uvl.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková, Mikuláš Pomfy | pracovisko: Ústav histológie a embryológie | publikované: 15.10.2010 | posledné úpravy: 27.6.2011
citácia: Mechírová Eva, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková, Mikuláš Pomfy: Cytológia a všeobecná histológia. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 15.10.2010, posledná aktualizácia 27.6.2011 [cit. 2018-03-20] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=76>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme