Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Retencia alebo retinovaný zub je zub, ktorý sa neprerezal do svojej pozície v správnom čase jeho fyziologického prerezávania, ostáva krytý kosťou a vyžaduje liečbu. Po zistení presnej pozície retinovaného zuba sa nasadzuje vhodný aparát, vytvorí sa miesto pre retinovaný zub. Pri chirurgickej expozícii zuba sa odhalí korunka, na ktorú sa adaptuje erupčná retiazka s elastickým ťahom, prípadne iný erupčný aparát (Kilroy pružina, Monkey hook), ktorým sa zub posúva do požadovanej polohy.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Renáta Urban, Vladimíra Schwartzova | odbor: Zubné lekárstvo | publikované: 30.12.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

V správne indikovaných a načasovaných prípadoch je dvojfázová liečba distooklúzie s protrúziou rezákov (AII/1) pre pacienta efektívna a rýchla. V období rastového špurtu sa nasádza funkčný aparát (v tomto prípade bionátor) na posun zhryzu do AI a na zvýšenie zhryzu výbrusom aparátu. Druhá fáza liečby fixným aparátom je tým výrazne časovo redukovaná, upravujú sa len odchýlky polôh jednotlivých zubov.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Renáta Urban, Vladimíra Schwartzova | odbor: Zubné lekárstvo | publikované: 31.12.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 38

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a sy.. .. oblasti Bauhinskej chlopne či hrubého čreva. Liečba je kontroverzná: Enterolitotómia a e.. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická.. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická liečba.. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická.. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická liečba..

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov
..kľúčové slová: krvný tlak, liečba..

Anémie u detí
..kľúčové slová: deti, klasifikacia, liečba..

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí
.. zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dyslipidémie v detskom veku ma ..

Bisfosfonátové osteonekrózy
.. stále presne známy a je predmetom výskumu. Liečba je zdĺhavá a veľmi komplikovaná. V&n..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. bol diagnostikovaný malígny melanóm je chirurgická excízia tumoru. Jej cieľom je kompletné od.. .. období bola u pacienta realizovaná ATB liečba a aplikované LMWH.  Histologický z.. ..kľúčové slová: liečba.. ..kľúčové slová: liečba..

Empyém hrudníka
.. Nasadená bola parenterálna antibiotická liečba a realizovaná pleurálna punkcia. Analýza pu.. .. v konzervatívnej liečbe a bol indikovaná chirurgická liečba. Pacient bol preložený na chirurgickú kli.. .. bola v liečbe neodkladne nasadená antibiotická liečba v dvojkombinácii. Nasadený bol cefalosporín III. ..

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami
.. Prešove, kde zahájená intenzívna imunosupresívna liečba základného ochorenia. 07.02.2017 - vzhľadom na .. ..kľúčové slová: kortikosteroidy, imunosupresíva, biologická liečba, plazmaferéza, mimotelová eliminačná lie..

Manažment karcinómu prsníka
.. po predstavení prsníkovej komisie bola zahájená liečba chemoterapiou a rádioterapiou. Nasadila sa .. ..kľúčové slová: prsníka, diagnostika, chirurgická.. ..kľúčové slová: prsníka, diagnostika, chirurgická liečba..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
..kľúčové slová: detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna liečba..