Neurochirurgia

Neurochirurgické prednášky ako pomôcka pri štúdiu neurochirurgie pokrývajú celú časť výučby predmetu podľa učebných osnov vrátane tém ako: Intrakraniálna hypertenzia, Vrodené chyby CNS, priľahlých štruktúr, Hydrocefalus, Úrazy CNS a periférnych nervov, nádory centrálneho nervového systému, periférneho nervového systému a priľahlých podporných štruktúr, Cievne ochorenia nervového systému, Útlakové syndrómy na hornej končatine a v chrbticovom kanály, Chirurgická liečba chronickej bolesti, Epileptochirurgia.

Autori poskytujú študentom podklady k prednáškam z neurochirurgie.

Intrakraniálna hypertenzia

Hydrocephalus označuje patologické rozšírenie mozgových komôr. Základná príčina hydrocefalu je nepomer v tvorbe a resorbcii likvoru - ide o komunikujúci hydrocefalus hyperprodukčný alebo hyporesorpčný. Ďalším typom hydrocefalu je obštrukčný hydrocefalus. Obštrukciu môže tvoriť expanzia v samotnej komore alebo mimo nej. Diagnostika je založená na pomocných zobrazovacích metódach - USG, CT, MRI. Liečba je chirurgická. Je indikovaná drnážna operácia.

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko