Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

V správne indikovaných a načasovaných prípadoch je dvojfázová liečba distooklúzie s protrúziou rezákov (AII/1) pre pacienta efektívna a rýchla. V období rastového špurtu sa nasádza funkčný aparát (v tomto prípade bionátor) na posun zhryzu do AI a na zvýšenie zhryzu výbrusom aparátu. Druhá fáza liečby fixným aparátom je tým výrazne časovo redukovaná, upravujú sa len odchýlky polôh jednotlivých zubov.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

12 ročná pacientka poukázaná na oddelenie čeľustnej ortopédie svojim ošetrujúcim zubným lekárom pre protrúziu horných rezákov a výrazný predhryz.
RA: brat v minulosti liečený fixným aparátom
OA: prekonala bežné detské ochorenia, zlozvyky neudáva, kojená 1 rok, cumeľ používala 2 mesiace
AA: alergia na peľ a prach
LA: sine
Stomatologická anamnéza: trvalý chrup, sanovaný, KPE=1
Čeľustnoortopedická anamnéza: predchádzajúcu liečbu neudáva

Vyšetrenia:

Extraorálne vyšetrenie: Ortopedické chyby tela nepozorované, habitus atletický, hlava mezocefalická, tvár okrúhla symetrická, Bulbus v strednom postavení, bipupilárna línia horizontálna, Pery normotonické s kompletným uzáverom.

Klinické vyšetrenie TMK: Maximálne otvorenie úst - 50mm, odchýlka pri otváraní neprítomná, bolesť a zvukové fenomény neprítomné.

Intraorálne vyšetrenie: hygiena priemerná, kazivosť nízka, gingíva ružová, sliznice bez patologických eflorescencií, vestibulum oris v norme, Frenulum labii sup. - patologický úpon ad papilam cum diastema, Frenulum labii inf. - fyziologický úpon, jazyk fyziologicky povlečený, plazí v stredovej rovine, tonzily bez patologického nálezu.

Analýza ČO modelov: Trvalá dentícia, AII/1, IS=9.5mm, HZ=6mm, stesnanie v dolnom zubnom oblúku, hlboký zhryz, Spee krivka mierne prehĺbená, prítomné trémy a anomálie polohy jednotlivých zubov, diskrepancia v maxile +2mm, v mandibule - 1mm, malý Boltonov index - 71,3%, veľký Boltonov index - 87,5%, Tonnov index - 68%, Analýza McNamara 38mm.

Zobrazovacie metódy:

Analýza teleRTG snímky: SNA: 80°, SNB: 77°, SNPo: 78°, ANB: 3°, Wits: 2mm, NS-ML: 32°, S-Go:N-Me: 66%, Mx 1-NS: 114°, Mx 1-NPo: 9.5mm, Interincisal: 123°, Mn 1-ML: 90°, Mn 1-Apo: -1,5mm, Beta: 17°.

Analýza cervikovertebrálnej maturácie na teleRTG: Koniec 2.štádia, začiatok rastového špurtu.

Diagnóza:

AII/1; IS: 9.5mm; HZ: 6mm; I.skeletálna trieda; Neutrálny rast mandibuly; Hlboký zhryz; Spee krivka mierne prehĺbená; Trémy medzi dd.12-11-21; Distorotácia dd.13, 25, 35, 45; Mezioinklinácia d.43; Úpon horného frenula ad papilam cum diastema.

Terapia:

Liečebný cieľ:
1.fáza: redukovať IS a HZ funkčným aparátom, posun zhryzu do AI
2.fáza: vyformovať horný a dolný zubný oblúk, eliminovať trémy, derotovať a upraviť postavenie zubov, nastaviť IS a HZ

Liečebný plán a aparáty:
Funkčný aparát - Bionátor
Horný a dolný fixný aparát - slot .022, preskripcia Roth, kovové zámky s nízkym profilom
Krúžky 16, 26, 36, 46
Zámky 15-25, 35-45
Plán artikulácie AI

Maxila:
1. Nivelizácia (NiTi .014)
2. .017x.025 NiTi
3. .017x:025 SS
4. Medzičeľustné ťahy II.tr. 6.4H
5. Retencia - ESSIX a fixný retainer 11-21

Mandibula:
1. Nivelizácia (NiTi .014)
2. .018 NiTi
3. .017x.025 NiTi
4. .017x.025 SS
5. Medzičeľustné ťahy II.tr. 6.4H
6. Retencia - ESSIX

Analýza teleRTG po liečbe: SNA: 85°, SNB: 82°, SNPo: 83.5°, ANB:1.5°, Wits: 0.6mm, NS-ML: 28°, S-Go:N-Me: 68%, Mx 1–NS: 106°, Mx 1–NPo: 6mm, Interincisal: 130°, Mn1-ML: 96%, Mn1-Apo: 1.8mm, Beta: 20°.

Diskusia:

Funkčný aparát je najefektívnejšie používať u spolupracujúceho pacienta v období maximálneho rastového špurtu. Pri celodennom nosení sa môže pacientovi posunúť zhryz a správnym vybrúsením aparátu aj zhryz zvýšiť o asi 6-9 mesiacov podľa závažnosti anomálie. Pri už posunutom správnom zhryze je fáza liečby fixným aparátom skrátená, redukujeme tak riziko vzniku bielych škvŕn a gingivitídy, ktoré sa často objavujú, keď je pacient demotivovaný dlhou ortodontickou terapiou.


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko