Operačná liečba karcinómu pažeráka a pažerákovo-žalúdkového spojenia podľa Ivor Lewisa

Autori prezentujú výučbový film o operačnej liečbe karcinómu pažeráka a pažerákovo - žalúdkového spojenia (PŽS) podľa Ivor Lewisa. Pre stanovenie prognózy, liečebného postupu a hodnotenia výsledkov liečby je dôležitá medzinárodná klasifikácia zhubných nádorov, založená na klasifikačnom systéme TNM - (T - tumor, N - nodi lymphatici, M - metastazy).

Adenokarcinóm pažerákovo-žalúdkového spojenia delíme podľa Siewerta do 3 typov. Histologický typ buniek karcinómu pažeráka a pažerákovo – žalúdkového spojenia delíme na adenokarcinóm a skvamocelulárny karcinóm. Histologický stupeň karcinómu delíme do G1 – G4, a to dobre, stredne, slabo a nediferencovaný karcinóm. Pri diagnostike sa autori opierajú o CT vyšetrenie hrudníka, kde je zobrazený tumor a lymfatická uzlina označené šipkami na axiálnom a koronárnom reze v arteriálnej a venóznej fáze. Autori sa pri liečbe adenokarcinómu pažeráka a pažerákovo-žalúdkového spojenia riadili podľa NCCN (National Comprehensive Cancer Network) klinických odporúčaní v onkológií – Verzia 2.2023. Ďalej je vo filme zobrazená príprava pacienta na operáciu a to jeho cievkovanie, zakanylovanie endobronchiálnou kanylou (EB) a zavedenie PVC sondy do pažeráka. Potom vidíme hornú strednú laparotomiu rozšírenú vľavo od pupka. Postupnou preparáciou ligasurom si operatér uvoľňuje ľ. lalok pečene a abdominálny pažerák a dáva ho na gumičku. Potom robíme omentektomiu a prenikáme do omentálnej burzy. Uvoľňujeme ľavú časť žalúdka, ošetrujeme aa. gastricae breves a pomocou cievneho endogia staplera (EGS) ošetrujeme a. gastricu sinistru a resekujeme časť žalúdka pod tumorom a robíme tubus zo žalúdka, ako náhradu distalného pažeráka a kardie. Na pažerák si nakladáme 2 držiace stehy a resekujeme pažerák aj s tumorom, pričom jeho proximálnu časť na preparáte označujeme stehom, aby nám patológ povedal, či je línia rezu bez infiltrácie tumorom. Na pylore robíme pozdĺžnu pyloromyotómiu a zavádzame vyživujúcu punkčnú jejunostómiu. Po kontrole krvácania vkladáme do dutiny brušnej PVC drén na kontrolu krvácania a uzatvárame dutinu brušnú v anatomických vrstvách. Potom meníme polohu pacienta a ukladáme ho na ľavý bok, dezinfikujeme kožu hrudníka a robíme pravostrannú posterolaterálnu thorakotómiu. Uvoľňujeme pažerák aj s tubusom žalúdka a v zdravej časti v oblasti v. azygos ho resekujeme po predchádzajúcom odpojení od tubusu žalúdka. Opäť si označujeme proximálnu časť preparátu pažeráka a hornú časť označujeme stehom. Po oznámení patológom, že je okraj bez infiltácie tumorom, obnovujeme kontinuitu traviacého traktu pomocou cirkulárneho staplera na spôsob end to side. Otvor v tubuse žalúdka  ošetrujeme (EGS) a označujeme stehom okraj tubusu pre patológa na opätovné histologické vyšetrenie.  Do hrudníka zavádzame hrudný dren a zabezpečujeme ho na konci rukavičkovým drenom na spôsob Heimlichovej valvuly. Potom na zmiernenie bolesti robíme paravertebrálny blok zavedením katétra. Po rozopnutí pľúc anesteziológom, uzatvárame thorakotómiu po vrstvách a pod svalstvo vkladáme redonov drén.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Operačná liečba karcinómu pažeráka a pažerákovo-žalúdkového spojenia podľa Ivor Lewisa 12.3.2024 ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Prebieha recenzné konanie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko