Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Retencia alebo retinovaný zub je zub, ktorý sa neprerezal do svojej pozície v správnom čase jeho fyziologického prerezávania, ostáva krytý kosťou a vyžaduje liečbu. Po zistení presnej pozície retinovaného zuba sa nasadzuje vhodný aparát, vytvorí sa miesto pre retinovaný zub. Pri chirurgickej expozícii zuba sa odhalí korunka, na ktorú sa adaptuje erupčná retiazka s elastickým ťahom, prípadne iný erupčný aparát (Kilroy pružina, Monkey hook), ktorým sa zub posúva do požadovanej polohy.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

14 ročná pacientka poukázaná na oddelenie čeľustnej ortopédie svojim ošetrujúcim zubným lekárom pre perzistujúce mliečne zuby 53 a 63.
RA: neudávajú
OA: prekonala bežné detské ochorenia, zlozvyky neudáva, kojená 3 roky, cumeľ používala 9 mesiacov
AA: alergia na penicilín a augmentin
LA: sine
Stomatologická anamnéza: zmiešaný chrup, sanovaný; KPE=4; dd.persistentes 53, 63; Retentio dd. 13, 23
Čeľustnoortopedická anamnéza: predchádzajúcu liečbu neudáva

Vyšetrenia:

Extraorálne vyšetrenie: Ortopedické chyby tela nepozorované, habitus atletický, hlava mezocefalická, tvár okrúhla symetrická, Bulbus v strednom postavení, bipupilárna línia horizontálna, pery normotonické s kompletným uzáverom.

Klinické vyšetrenie TMK: Maximálne otvorenie úst – 51mm, odchýlka pri otváraní neprítomná, bolesť a zvukové fenomény neprítomné.

Intraorálne vyšetrenie: Hygiena priemerná, kazivosť nízka, gingíva ružová, sliznice bez patologických eflorescencií, Vestibulum oris v norme, Frenulum labii sup. – patologický úpon ad papilam cum diastema, Frenulum labii inf. – fyziologický úpon, jazyk fyziologický povlečený, plazí v stredovej rovine, tonzily bez patologického nálezu.

Analýza ČO modelov: Zmiešaná dentícia, AI so znakmi AII/2, IS=0.5mm, HZ=4mm, diastéma 11-21, nonoklúzia 14, retencia 13 a 23, distorotácia 33, 43, 12, meziorotácia 16, 26, diskrepancia v maxile -2mm, v mandibule 0mm, Tonnov index – 76,7%.

Zobrazovacie metódy:

Analýza teleRTG snímky: SNA: 83°, SNB: 80.5°, SNPo: 81°, ANB: 2.5°, Wits: 2mm, NS-ML: 31°, S-Go:N-Me: 65%, Mx 1-NS: 104°, Mx 1-NPo: 5mm, Interincisal: 132°, Mn 1-ML: 92.5°, Mn 1-Apo: 1mm.

Diagnóza:

AI so znakmi AII/2; IS: 0.5mm; HZ: 4mm; I.skeletálna trieda; Neutrálny rast mandibuly; Bukálna nonoklúzia 14; Diastéma 11-21; Retencia 13, 23; Distorotácia 12, 33, 43; Meziorotácia 16, 26; Úpon horného frenula ad papilam cum diastema.

Terapia:

Liečebný cieľ:
1. ortodontická fáza: vyformovať horný zubný oblúk, eliminovať diastému, derotovať a upraviť postavenie zubov, rozšíriť miesto pre 13 a 23
chirurgická fáza: chirurgická expozícia koruniek retinovaných zubov, adaptácia erupčných retiazok
2. ortodontická fáza: Dd.13 a 23 posúvať najprv ťahom elastickou niťou distálne k transpalatinálnemu oblúku. Potom za použitia Kilroy pružiny ich posúvať smerom ventrálne do zubného oblúka, renivelizovať horný zubný oblúk. Dolný fixný aparát sa adaptuje v prípade potreby.

Liečebný plán a aparáty:
Horný fixný aparát – slot .022, preskripcia Roth, kovové zámky s nízkym profilom
Krúžky 16, 26
Zámky 15-25
Plán artikulácie AI

Maxila:
1. Nivelizácia (NiTi .014)
2. .016x.022 NiTi
3. .017x:025 SS s expanznými pružinami na miesto pre 13,23
4. Transpalatinálny oblúk s kľučkami (TPA)
5. Patefakcia a nasadenie ťahu k TPA
6. Kilroy pružina a ťah ventrálne k oblúku, distálne náhryzy
7. Renivelizácia s NiTi oblúkmi
8. Retencia (ESSIX)
9. Odporúčaná gingivektómia dd.13 a 23

Diskusia:

Úspech liečby retinovaných zubov záleží hlavne od správnej diagnózy a nastavenia liečebného plánu. Je podstatné určiť presnú polohu retinovaných zubov, a tak naplánovať presný posun zubov. Pri neadekvátnom určení polohy môžeme ťahom spôsobiť resorpciu priľahlých koreňov zubov, čo by bolo iatrogénnym poškodením pacienta. Pri uložení horných očných zubov na podnebí tesne za koreňmi rezákov často nasadzujeme ťah smerom distálnym od koreňov zubov k transpalatinálnemu oblúku. Až keď je zub v bezpečnej vzdialenosti od priľahlých koreňov, môžeme aplikovať ťah smerom do zubného oblúka. Vestibulárne retinované zuby po otvorení miesta pre ne často eruptujú sami.


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko