Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Lekárska chémia
.. tlmivé roztoky 4. Termodynamika, kinetika 5. Chemické reakcie 6. Deriváty uhľovodíkov 7. He.. .. roztoky 4. Termodynamika, kinetika 5. Chemické reakcie 6. Deriváty uhľovodíkov 7. Heterocykly 8. Sa..

Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva
.. tlmivé roztoky 4. Termodynamika, kinetika 5. Chemické reakcie 6. Deriváty uhľovodíkov 7. He.. .. roztoky 4. Termodynamika, kinetika 5. Chemické reakcie 6. Deriváty uhľovodíkov 7. He..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. od koncentrácie reagujúcich látok, posun chemickej rovnováhy, kontrolné otázky. Odmerná analýza .. .. etanolu s KMnO4 v roztoku rozličným pH, farebné reakcie fenolov, redukcia Fehlingovho činidla aldehydmi, .. ..kľúčové slová: technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, f.. ..kľúčové slová: technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, f..

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
..  Dýchací reťazec  Chemické komunikácie .. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Chemické komunikácie | 28.4.2017 2.28 MB používateľ na prí..

Lekárska biochémia
..  Citrátový cyklus  Chemické komunikácie .. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Chemické komunikácie | 28.4.2017 2.28 MB používateľ na prí..

Lekárska chémia v príkladoch a výpočtoch
.. Základom jej úspešného zvládnutia sú aj základné chemické výpočty, ktoré sú v nasledujúcom texte rozdelené .. .. stručné teoretické úvody a zahŕňajú výpočty z chemického vzorca, chemických rovníc a výpočty kon..

Orálny lichen ruber planus - klinický obraz, diagnostika a terapia
.. uvedeného ako etiologický faktor lichenoidnej reakcie sa popisuje aj chlorhexidín a zriedkavo zložky z..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. je závažným problémom senzitivita na mechanické, chemické a termické podnety. V dôsledku nízkej odolnosti t..