Komplement

Komplement je sústava viac ako 30 sérových a membránových proteínov. Predstavuje súčasť nešpecifickej humorálnej imunitnej odpovede. K spusteniu imunitnej reakcie dochádza po kaskádovitej aktivácii zložiek komplementu. V prednáške sú vysvetlené základné pojmy, cesty aktivácie komplementu, regulačné zložky komplementu, základné funkcie, deficiencie komplementu a možnosti laboratórnej diagnostiky komplementu.

Hlavné zložky komplementu sú proteíny C1 – C9, faktory (B, D, P), inhibítory a inaktivátory (H, I). Hlavnou zložkou je C3, ktorého fragment C3b sa viaže na povrch mikroorganizmov. Konečným produktom aktivácie komplementu je komplex proteínov C5b, C6, C7, C8, C9, ktorý sa označuje ako MAC komplex (membránu atakujúci komplex). Deficiencie komplementu sa týkajú jednotlivých zložiek (C2, C4, C1q) alebo regulačných proteínov (C1 inhibítor) a sú spojené so špecifickými ochoreniami (systémový lupus erytematosus, hereditárny angioneurotický edém).

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Komplement 28.5.2023 1.35 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko