Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva

Predmet Lekárska chémia zahŕňa vybrané kapitoly zo všeobecnej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie, chémie prvkov a stomatologicky významných zlúčenín, statickej biochémie a metodicky veľmi dôležitej - analytickej chémie. Jej výučba je zaradená do I. semestra štúdia na LF. Poznanie štruktúry a funkcie chemických látok a zlúčenín, ako aj vybraných základných stomatologických materiálov, napr. amalgámov, porcelánov, polymérov a pod. je pre zubného lekára veľmi dôležité, lebo vo svojej praxi sa s nimi stretáva každodenne. Kapitoly z lekárskej chémie tvoria tak základ pre štúdium lekárskej biochémie, patobiochémie, patofyziológie, klinickej biochémie a ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia.

Príspevok obsahuje podklady k prednáškam z lekárskej chémie a popísané sú témy:

 1. Všeobecná chémia - názvoslovie
 2. Disperzné sústavy, voda
 3. Zákonitosti priebehu chemických reakcií
 4. Deriváty uhľovodíkov
 5. Heterocykly
 6. Kovy a ich zliatiny, cementy
 7. Polymerizácia v stomatológii
 8. Odtlačkové hmoty
 9. Sacharidy
 10. Lipidy
 11. Aminokyseliny a peptidy
 12. Proteíny
 13. Nukleové kyseliny
 14. Koenzýmy - vitamíny

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Všeobecná chémia - názvoslovie 28.9.2020 1.23 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Disperzné sústavy, voda, roztoky 28.9.2020 1.09 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chemické reakcie 27.10.2020 3.7 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Karboxylové kyseliny 27.10.2020 5.69 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Organické zlúčeniny N, P, S 3.11.2020 4.4 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Heterocykly 3.11.2020 4.13 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Kovy a ich zliatiny 3.11.2020 2.19 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Polymerizácia v stomatológii 3.11.2020 1.54 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Odtlačkové hmoty 3.11.2020 1.75 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cementy 3.11.2020 900.17 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Sacharidy 25.11.2020 5.4 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lipidy 25.11.2020 4.14 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Aminokyseliny a peptidy 1.12.2020 3.09 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Proteíny 1.12.2020 4.1 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleové kyseliny 7.12.2020 4.34 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Prírodné látky 7.12.2020 4.79 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko