Lekárska chémia - Prednášky pre študentov zubného lekárstva

Predmet Lekárska chémia zahŕňa vybrané kapitoly zo všeobecnej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie. Výučba sa sústreďuje predovšetkým na bioorganickú chémiu, ktorá je statickou časťou a úvodom do štúdia lekárskej biochémie. Poznanie štruktúry a funkcie chemických látok a zlúčenín, ako aj ich vzájomných interakcií a tiež faktorov, ktorými je možné tieto interakcie ovplyvniť sú pre budúcich lekárov dôležité. Informácie o dentálnych materiáloch, pomocných dentálnych materiáloch, ako aj o význame polymerizácie v zubnom lekárstve sú pre budúcich zubných lekárov kľúčové.

Príspevok obsahuje podklady k prednáškam z lekárskej chémie a popísané sú témy:

 1. Všeobecná chémia - názvoslovie
 2. Disperzné sústavy, voda
 3. Zákonitosti priebehu chemických reakcií
 4. Deriváty uhľovodíkov
 5. Heterocykly
 6. Kovy a ich zliatiny, cementy
 7. Polymerizácia v stomatológii
 8. Odtlačkové hmoty
 9. Sacharidy
 10. Lipidy
 11. Aminokyseliny a peptidy
 12. Proteíny
 13. Nukleové kyseliny
 14. Koenzýmy - vitamíny

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Všeobecná chémia - názvoslovie 22.10.2021 1.44 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Disperzné sústavy, voda, roztoky 22.10.2021 1.52 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Fyzikálna chémia 22.10.2021 3.7 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Kovy a ich zliatiny 22.10.2021 2.19 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Odtlačkové hmoty 22.10.2021 1.75 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Cementy 22.10.2021 905.86 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Polymerizácia v stomatológii 22.10.2021 1.54 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Karboxylové kyseliny 22.10.2021 5.68 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Organické zlúčeniny N, P, S, As 22.10.2021 3.88 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Heterocykly 22.10.2021 4.24 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Sacharidy 22.10.2021 5.38 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lipidy 22.10.2021 3.62 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Aminoklyseliny a peptidy 22.10.2021 3.16 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Proteíny 22.10.2021 4.46 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleové kyseliny 22.10.2021 4.55 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Prírodné látky 22.10.2021 5.22 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko