Psychológia a medicínska komunikácia - prednášky pre študentov Zubného lekárstva

Prednášky v slovenskom jazyku aktualizované od akad.roka 2023/2024 sú určené pre poslucháčov odboru Zubné lekárstvo v 2. ročníku. Obsahujú poznatky teoretické, ako aj prakticky využiteľné pri stomatologickom ošetrení a nadväzujú na ne cvičenia z tohto predmetu. Prednášky zahŕňajú témy komunikácie, profesionálneho vzťahu a kooperácie zubára a pacienta, psychológie osobnosti v norme aj patológii, ďalej témy duševných porúch a možností ich liečby, dentálneho zdravia a psychológie návykov, psychologického stresu, či psychológie emócií v norme a patológii.

Autori zdieľajú poznámky z prednášok ako podporný študijný materiál.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Komunikácia v stomatológii, vzťah zubár - pacient 1.12.2023 95 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Osobnosť - teórie osobnosti a metódy hodnotenia osobnosti 1.12.2023 97.42 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Zmeny duševného zdravia, Psychoterapia 1.12.2023 80.05 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Zdravie a manažment návykov v dentálnej medicíne 1.12.2023 1.62 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Kognitívne spracovanie emócií, teórie vzniku emócií 1.12.2023 1.15 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Stres a reakcie na stres, možnosti intervencie 1.12.2023 1.2 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko