Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 21

MEFANET in

MEFANET in

MEFANETin (ISSN 1804-8013) je e-bulletin, ktorého cieľom je informovať čitateľov a záujemcov o elektronické formy podpory vzdelávania lekárskych a zdravotníckych odborov o dianí okolo projektu MEFANET. E-bulletin taktiež ponúka celému projektu väčší používateľský rozmer. MEFANETin vychádza od januára 2008 a jeho jednotlivé vydania si môžete pozrieť tu.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 17.2.2008 | posledné úpravy: 26.5.2016 | Creative Commons License

MEFANET 2008

MEFANET 2008

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizovala konferenciu MEFANET 2008. Druhý ročník konferencie zameranej na rozvoj výučby lekárskych disciplín pomocou moderných informačných technológií sa konal v dňoch 20. – 21. 11. 2008 v Brne, Hotel Voroněž I. MEFANET 2008 poskytla priestor pre výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem moderných tém ako sú e-learning, telemedicína či moderné informačné technológie, bola konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú podporu výučby v odboroch zubné lekárstvo - stomatológia a maxilofaciálna traumatológia.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 4.6.2008 | posledné úpravy: 4.3.2017 | Creative Commons License

MEFANET report

MEFANET report

MEFANET report sú publikácie, ktoré sa zaoberajú využívaním moderných informačných a komunikačných technológií pri výučbe lekárskych a zdravotníckych odborov. Sumarizujú práce prevažne vysokoškolských pedagógov z lekárskych fakúlt a práce odborníkov z oblasti zdravotníckej informatiky. Sú akýmsi ohliadnutím za aktivitami realizovanými v rámci projektu MEFANET, ponúkajú učiteľom a tvorcom učebných pomôcok inšpiráciu v pokračovaní ich úsilia i možnosti zapojenia sa do tvorby spoločných edukačných diel.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 2.4.2008 | posledné úpravy: 3.12.2012 | Creative Commons License

MEFANET 2009

MEFANET 2009

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET usporiadala konferenciu MEFANET 2009. Tretí ročník konferencie, tradične zameraný na rozvoj výučby lekárskych disciplín pomocou moderných informačných technológií sa konal v dňoch 25. – 27. 11. 2009 v Brne, Hotel Voroněž I. MEFANET 2009 ponúkol priestor pre výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem tém akými sú e-learning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú podporu výučby v odbore onkológia.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 8.4.2009 | posledné úpravy: 26.3.2010 | Creative Commons License

MEFANET 2010

MEFANET 2010

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizovala konferenciu MEFANET 2010. Štvrtý ročník konferencie, tradične zameranej na rozvoj výučby lekárskych disciplín pomocou moderných informačných technológií sa uskutočnil v dňoch 24. – 25. 11. 2010 v Brne, Hotel Voroněž I. MEFANET 2010 ponúkol priestor pre výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú podporu výučby v morfologických odboroch medicíny. Motto konferencie bolo "eLearning v pre- a postgraduálnom štúdiu anatómie, histológie a embgyológie človeka.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 6.9.2010 | posledné úpravy: 30.11.2010 | Creative Commons License

MEFANET 2011

MEFANET 2011

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizovala konferenciu MEFANET 2011. V poradí už piaty ročník konferencie, tradične zameranej na rozvoj výučby lekárskych disciplín pomocou moderných informačných technológií sa uskutočnil v dňoch 24. – 25. 11. 2011 v Brne, Hotel Voroněž I. MEFANET 2011 ponúkol priestor na výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú podporu výučby v študijných programoch s rozšírenou výučbou pediatrie.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 13.8.2011 | posledné úpravy: 22.12.2011 | Creative Commons License

MEFANET 2012

MEFANET 2012

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje konferenciu MEFANET 2012. V poradí už šiesty ročník konferencie lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov sa uskutoční v dňoch 27. – 28. 11. 2012 v Brne, Hotel International. MEFANET 2012 ponúka priestor na výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na problematiku pohybového systému.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 12.6.2012 | posledné úpravy: 20.8.2012

MEFANET Journal

MEFANET Journal

Časopis MEFANET Journal je jedným z výstupov projektu MEFANET a jeho hlavným cieľom je šíriť informácie o moderných formách vzdelávania v prostredí siete lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska. Je určený taktiež na prezentáciu výsledkov dosiahnutých rozvojom medicínskej informatiky a vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 26.8.2013 | posledné úpravy: 20.1.2014 | Creative Commons License

MEFANET 2013

MEFANET 2013

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET zorganizovala už siedmi ročník konferencie MEFANET. MEFANET 2013 predstavuje konferenciu lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov a uskutočnil sa v dňoch 26. – 27. 11. 2013 v Brne, Hotel International. MEFANET 2013 ponúkol priestor na výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na problematiku E-learningu v biofyzike a lekárskej informatike.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 24.9.2013 | posledné úpravy: 8.10.2015 | Creative Commons License

MEFANET 2014

MEFANET 2014

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2014 v poradí už ôsmi ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2014, ktorá sa bude konať v dňoch 26. - 27. 11. 2014 v kongresových priestoroch hotela International v Brne je dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 18.8.2014 | posledné úpravy: 28.10.2014

MEFANET 2015

MEFANET 2015

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2015 v poradí už deviaty ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2015, ktorá sa bude konať v dňoch 25. - 26. 11. 2015 v kongresových priestoroch hotela International v Brne je dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 8.10.2015 | posledné úpravy: 9.12.2016

MEFANET 2016

MEFANET 2016

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2016 v poradí už desiaty ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2016, ktorá sa bude konať v dňoch 29. - 30. 11. 2016 v kongresových priestoroch hotela International v Brne bude dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 22.3.2016 | posledné úpravy: 22.3.2016 | Creative Commons License

Centrálna brána MEFANET

Centrálna brána MEFANET

Centrálna brána projektu MEFANET zastrešuje edukačné portály lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Jednotlivé portály sú inštalované lokálne na fakultách zúčastnených v projekte MEFANET a ich správa je výhradne na príslušnej fakulte. Centrálna brána umožňuje študentom vyhľadávať študijné materiály na všetkých lekárskych fakultách, pričom umožnenie prístupu k týmto materiálom záleží iba na rozhodnutí autora.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Ostatné | publikované: 11.12.2008 | posledné úpravy: 11.12.2008 | Creative Commons License

Konferencia MEFANET 2017

Konferencia MEFANET 2017

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2017 v poradí už jedenásty ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2017, ktorá sa bude konať v dňoch 28. - 29. 11. 2017 v kongresových priestoroch hotela International v Brne je dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 11.7.2017 | posledné úpravy: 21.9.2017 | Creative Commons License

Conference MEFANET 2017

Conference MEFANET 2017

Educational network MEFANET organizes 11th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines. The registration for the conference is available at the conference webpage and will take place on 28–29 November 2017 in Brno, Czech Republic.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 11.7.2017 | posledné úpravy: 1.7.2018 | Creative Commons License

Konferencia MEFANET 2018

Konferencia MEFANET 2018

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2018 v poradí už svoj dvanásty ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2018, ktorá sa bude konať v dňoch 27. - 28. 11. 2018 v kongresových priestoroch hotela Primavera v Plzni, bude dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 7.1.2018 | posledné úpravy: 9.10.2018 | Creative Commons License

Conference MEFANET 2018

Conference MEFANET 2018

Educational network MEFANET organizes 12th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines. The registration for the conference will be available at the conference webpage. MEFANET 2018 will take place on 27–28 November 2018 in Pilsen, Czech Republic.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 1.7.2018 | posledné úpravy: 9.10.2018 | Creative Commons License

Konferencia MEFANET 2019

Konferencia MEFANET 2019

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2019 v poradí už svoj trinásty ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2019, ktorá sa bude konať v dňoch 27. - 28. 11. 2019 v kongresových priestoroch Mendel Museum Masarykovej univerzity v Brne, bude dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 6.9.2019 | posledné úpravy: 9.9.2019 | Creative Commons License

Conference MEFANET 2019

Conference MEFANET 2019

Educational network MEFANET organizes 13th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines. The registration for the conference will be available at the conference webpage. MEFANET 2019 will take place on 27–28 November 2019 in Brno, Czech Republic.
 

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 6.9.201 | posledné úpravy: 9.9.2019 | Creative Commons License

MEFANET 2012 - call for workshops

MEFANET 2012 - call for workshops

V dňoch 27. - 28. 11. 2012 sa v brnenskom hoteli International uskutoční v poradí už 6. ročník konferencie MEFANET 2012. V rámci hlavného programu konferencií MEFANET sa osvedčilo organizovanie edukačných seminárov a diskusných panelov. Organizátori konferencie sa preto rozhodli poskytnúť priestor pre záujemcov o organizáciu workshopov.

 
autor: Jaroslav Majerník, Daniel Schwarz | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 5.3.2012 | posledné úpravy: 24.4.2012

Vzdelávacia sieť MEFANET je zastrešená spoločnou zmluvou

Vzdelávacia sieť MEFANET je zastrešená spoločnou zmluvou

Podpisy dekanov všetkých desiatich českých a slovenských lekárskych fakúlt nájdeme pod dohodou o vzdelávacej sieti MEFANET (MEdical FAculties NETwork). Projekt zahájený v roku 2007, ktorý si kladie za cieľ uľahčiť komunikáciu a zdieľanie vzdelávacích materiálov pre študentov medicíny, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, tak teraz dostáva oficiálnejší rámec.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Garancia | odbor: Ostatné | publikované: 17.11.2009 | posledné úpravy: 17.11.2009 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 92

Ísť na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of General Medicine
.. 1. week WT | 17.9.2018 937.57 KB MEFANET user – 2. week WT | 17.9.2018 312.54..

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of Dental Medicine
.. Laboratory safety rules | 10.2.2019 14.32 KB MEFANET user – 1. week WT | 17.9.2018 264..

Introduction to (bio)statistics
.. Basic terms | 10.11.2010 260.78 KB MEFANET user – Descriptive..

Biostatistics
.. Course information | 11.2.2018 781.64 KB MEFANET user – Basic concepts and basic..

Computer Biometrics
.. Course information | 15.11.2018 738.02 KB MEFANET user – Basic terms | 15.11.2018 600.69..

Úvod do (bio)štatistiky
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Triedenie údajov | 18.2.2017 391.92 ..

Hospital information system
.. Course information | 5.10.2017 750.51 KB MEFANET user – Basic terms | 12.10.2017 265.94..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Úvod | 9.6.2010 74.64 KB používateľ v..

Medicína založená na dôkazoch
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Prístup EBM | 12.3.2018 518.42 ..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Úvod | 23.4.2010 69.09 KB používateľ ..