Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET 2010

MEFANET 2010

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizovala konferenciu MEFANET 2010. Štvrtý ročník konferencie, tradične zameranej na rozvoj výučby lekárskych disciplín pomocou moderných informačných technológií sa uskutočnil v dňoch 24. – 25. 11. 2010 v Brne, Hotel Voroněž I. MEFANET 2010 ponúkol priestor pre výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú podporu výučby v morfologických odboroch medicíny. Motto konferencie bolo "eLearning v pre- a postgraduálnom štúdiu anatómie, histológie a embgyológie človeka.


Hlavné témy konferencie MEFANET 2010:

 • Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archívy,
  • výučbové portály,
  • multimediálne učebné pomôcky.
 • Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách.
 • Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
 • Skúsenosti pedagógov a študentov s využitím informačných technológií vo výučbe lekárskych odborov:
  • hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov,
  • podpora výučby zahraničných študentov.
 • Metodika pre efektívnu tvorbu elektronických učebných pomôcok.
 • Legislatívna problematika, autorské práva.
 • Multimediálne učebné pomôcky pre výučbu lekárskych odborov:
  • eLearning v morfologických odboroch medicíny.
Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf MEFANET 2010 - druhé oznámenie Stiahnuť - MEFANET 2010 - druhé oznámenieOtvoriť v novom okne - MEFANET 2010 - druhé oznámenie 13.9.2010 1.78 MB ktokoľvek Creative Commons License
pdf MEFANET 2010 - pozvánka Stiahnuť - MEFANET 2010 - pozvánkaOtvoriť v novom okne - MEFANET 2010 - pozvánka 3.11.2010 259.3 KB ktokoľvek Creative Commons License
pdf MEFANET 2010 - program Stiahnuť - MEFANET 2010 - programOtvoriť v novom okne - MEFANET 2010 - program 30.11.2010 5.13 MB ktokoľvek Creative Commons License
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Konferencia MEFANET 2010 Prejsť - Konferencia MEFANET 2010Otvoriť v novom okne - Konferencia MEFANET 2010 14.10.2011 ktokoľvek

Kľúčové slová: MEFANET

Odbor:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jaroslav Majerník | pracovisko: Ústav lekárskej informatiky | publikované: 6.9.2010 | posledné úpravy: 30.11.2010
citácia: Majerník Jaroslav: MEFANET 2010. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 6.9.2010, posledná aktualizácia 30.11.2010 [cit. 2019-08-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=64>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme