Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET report

MEFANET report

MEFANET report sú publikácie, ktoré sa zaoberajú využívaním moderných informačných a komunikačných technológií pri výučbe lekárskych a zdravotníckych odborov. Sumarizujú práce prevažne vysokoškolských pedagógov z lekárskych fakúlt a práce odborníkov z oblasti zdravotníckej informatiky. Sú akýmsi ohliadnutím za aktivitami realizovanými v rámci projektu MEFANET, ponúkajú učiteľom a tvorcom učebných pomôcok inšpiráciu v pokračovaní ich úsilia i možnosti zapojenia sa do tvorby spoločných edukačných diel.


MEFANET report 05

MEFANET report 05 - Technology enhanced learning in medical education predstavuje edukačný zborník z 5. konferencie lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.

MEFANET report 04

MEFANET report 04 - Efficient multimedia teaching tools in medical education predstavuje príspevky, ktoré dokazujú rôznorodosť používania moderných informačných a komunikačných prostriedkov a sofistikovaných ideí pomáhajúcich skvalitniť metódy a techniky vzdelávania.

MEFANET report 03

MEFANET report 03 - Medical teaching with the use of advanced technology sumarizuje štrnásť vybraných prác autorov z lekárskych fakúlt ČR a SR. Príspevky sú kategorizované v dvoch sekciách A: Simulácie, rozhodovacie algoritmy, databázy a návody v medicínskom vzdelávaní a B: Edukačné portály, systémy riadenia výučby a e-testovanie v medicínskom vzdelávaní.

MEFANET report 02

Publikácia MEFANET report 02 s podtitulom Information technology and e-learning in medical education je súborom prác autorov z lekárskych fakúlt v ČR a SR venujúcim sa problematike využívania moderných informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Jedným z cieľov publikácie je aj prezentácia projektu MEFANET a činností autorov a ich kolektívov na medzinárodnej úrovni.

MEFANET report 01

MEFANET report 01 je edukačný zborník z 1. celoštátnej konferencie lekárskych fakúlt ČR na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. MEFANET report 01 vyšiel ako ohliadnutie sa za úspešným podujatím, ktoré sa konalo v dňoch 20. – 21. 11. 2007 v priestoroch brnenského hotela Voroněž. Konferencia MEFANET 2007 sa zaoberala využitím moderných informačných a komunikačných technológií a zdravotníckej informatiky vo výučbe lekárskych odborov. Na prvej konferencii tohto druhu sa zišlo viac ako 160 účastníkov, prevažne vysokoškolských pedagógov z lekárskych fakúlt, ale zastúpení boli aj študenti medicíny a špecialisti z oblasti zdravotníckej informatiky.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf MEFANET report 05 Stiahnuť - MEFANET report 05Otvoriť v novom okne - MEFANET report 05 3.12.2012 2.95 MB ktokoľvek Creative Commons License
pdf MEFANET report 04 Stiahnuť - MEFANET report 04Otvoriť v novom okne - MEFANET report 04 3.12.2012 5.12 MB ktokoľvek Creative Commons License
pdf MEFANET report 03 Stiahnuť - MEFANET report 03Otvoriť v novom okne - MEFANET report 03 3.12.2012 9.96 MB ktokoľvek Creative Commons License
pdf MEFANET report 02 Stiahnuť - MEFANET report 02Otvoriť v novom okne - MEFANET report 02 3.12.2012 2.29 MB ktokoľvek Creative Commons License
pdf MEFANET report 01 Stiahnuť - MEFANET report 01Otvoriť v novom okne - MEFANET report 01 3.12.2012 3.39 MB ktokoľvek Creative Commons License

Kľúčové slová: MEFANET, MEFANET report

Odbor:
Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jaroslav Majerník | pracovisko: Ústav lekárskej informatiky | publikované: 2.4.2008 | posledné úpravy: 3.12.2012
citácia: Majerník Jaroslav: MEFANET report. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 2.4.2008, posledná aktualizácia 3.12.2012 [cit. 2019-08-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=7>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme