MEFANET report

MEFANET report sú publikácie, ktoré sa zaoberajú využívaním moderných informačných a komunikačných technológií pri výučbe lekárskych a zdravotníckych odborov. Sumarizujú práce prevažne vysokoškolských pedagógov z lekárskych fakúlt a práce odborníkov z oblasti zdravotníckej informatiky. Sú akýmsi ohliadnutím za aktivitami realizovanými v rámci projektu MEFANET, ponúkajú učiteľom a tvorcom učebných pomôcok inšpiráciu v pokračovaní ich úsilia i možnosti zapojenia sa do tvorby spoločných edukačných diel.

MEFANET report 05

MEFANET report 05 - Technology enhanced learning in medical education predstavuje edukačný zborník z 5. konferencie lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.

MEFANET report 04

MEFANET report 04 - Efficient multimedia teaching tools in medical education predstavuje príspevky, ktoré dokazujú rôznorodosť používania moderných informačných a komunikačných prostriedkov a sofistikovaných ideí pomáhajúcich skvalitniť metódy a techniky vzdelávania.

MEFANET report 03

MEFANET report 03 - Medical teaching with the use of advanced technology sumarizuje štrnásť vybraných prác autorov z lekárskych fakúlt ČR a SR. Príspevky sú kategorizované v dvoch sekciách A: Simulácie, rozhodovacie algoritmy, databázy a návody v medicínskom vzdelávaní a B: Edukačné portály, systémy riadenia výučby a e-testovanie v medicínskom vzdelávaní.

MEFANET report 02

Publikácia MEFANET report 02 s podtitulom Information technology and e-learning in medical education je súborom prác autorov z lekárskych fakúlt v ČR a SR venujúcim sa problematike využívania moderných informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Jedným z cieľov publikácie je aj prezentácia projektu MEFANET a činností autorov a ich kolektívov na medzinárodnej úrovni.

MEFANET report 01

MEFANET report 01 je edukačný zborník z 1. celoštátnej konferencie lekárskych fakúlt ČR na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. MEFANET report 01 vyšiel ako ohliadnutie sa za úspešným podujatím, ktoré sa konalo v dňoch 20. – 21. 11. 2007 v priestoroch brnenského hotela Voroněž. Konferencia MEFANET 2007 sa zaoberala využitím moderných informačných a komunikačných technológií a zdravotníckej informatiky vo výučbe lekárskych odborov. Na prvej konferencii tohto druhu sa zišlo viac ako 160 účastníkov, prevažne vysokoškolských pedagógov z lekárskych fakúlt, ale zastúpení boli aj študenti medicíny a špecialisti z oblasti zdravotníckej informatiky.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 MEFANET report 05 3.12.2012 2.95 MB ktokoľvek Creative Commons License
 MEFANET report 04 3.12.2012 5.12 MB ktokoľvek Creative Commons License
 MEFANET report 03 3.12.2012 9.96 MB ktokoľvek Creative Commons License
 MEFANET report 02 3.12.2012 2.29 MB ktokoľvek Creative Commons License
 MEFANET report 01 3.12.2012 3.39 MB ktokoľvek Creative Commons License

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko