Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET 2012

MEFANET 2012

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje konferenciu MEFANET 2012. V poradí už šiesty ročník konferencie lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov sa uskutoční v dňoch 27. – 28. 11. 2012 v Brne, Hotel International. MEFANET 2012 ponúka priestor na výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na problematiku pohybového systému.


Hlavné témy konferencie MEFANET 2012

 • Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archívy,
  • výučbové portály,
  • multimediálne učebné pomôcky.
 • Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách.
 • Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
 • Skúsenosti pedagógov a študentov s využitím informačných technológií vo výučbe lekárskych odborov:
  • hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov,
  • podpora výučby zahraničných študentov.
 • Metodika pre efektívnu tvorbu elektronických učebných pomôcok.
 • Legislatívna problematika, autorské práva.
 • Sekcia pozvaných prednášok zahraničných odborníkov orientovaná na problematiku mHealth a mLearning.
 • Okrem všeobecných aspektov e-learningu sa bude konferencia zaoberať aj dopadom tohto fenoménu na konkrétny odbor medicíny. Pre šiesty ročník bola zvolená téma: Pohybový systém (anatómia, ortopédia, funkčné vyšetrenie traumatológia, ...).
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Stránka konferencie MEFANET 2015 Prejsť - Stránka konferencie MEFANET 2015Otvoriť v novom okne - Stránka konferencie MEFANET 2015 8.10.2015 ktokoľvek

Kľúčové slová: MEFANET, konferencia

Odbor:

autor: Jaroslav Majerník | pracovisko: Ústav lekárskej informatiky | publikované: 12.6.2012 | posledné úpravy: 20.8.2012
citácia: Majerník Jaroslav: MEFANET 2012. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 12.6.2012, posledná aktualizácia 20.8.2012 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=143>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme