Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET 2013

MEFANET 2013

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET zorganizovala už siedmi ročník konferencie MEFANET. MEFANET 2013 predstavuje konferenciu lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov a uskutočnil sa v dňoch 26. – 27. 11. 2013 v Brne, Hotel International. MEFANET 2013 ponúkol priestor na výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na problematiku E-learningu v biofyzike a lekárskej informatike.


Hlavné témy konferencie MEFANET 2013

 • Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archívy,
  • výučbové portály,
  • multimediálne učebné pomôcky.
 • Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách.
 • Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
 • Skúsenosti pedagógov a študentov s využitím informačných technológií vo výučbe lekárskych odborov:
  • hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov,
  • podpora výučby zahraničných študentov.
 • Metodika pre efektívnu tvorbu elektronických učebných pomôcok.
 • Legislatívna problematika, autorské práva.
 • Sekcia pozvaných prednášok zahraničných odborníkov orientovaná na špecifickú problematiku, ktorá bude upresnená.
 • Okrem všeobecných aspektov e-learningu sa bude konferencia zaoberať aj dopadom tohto fenoménu na konkrétny odbor medicíny. Pre siedmi ročník bola zvolená téma: E-learning v biofyzike a lekárskej informatike.

 

Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html MEFANET 2013 - zborník abstraktov Prejsť - MEFANET 2013 - zborník abstraktovOtvoriť v novom okne - MEFANET 2013 - zborník abstraktov 1.12.2013 ktokoľvek Creative Commons License
html MEFANET 2013 - fotogaléria Prejsť - MEFANET 2013 - fotogalériaOtvoriť v novom okne - MEFANET 2013 - fotogaléria 13.12.2013 ktokoľvek Creative Commons License
html MEFANET 2013 - videoklip Prejsť - MEFANET 2013 - videoklipOtvoriť v novom okne - MEFANET 2013 - videoklip 13.12.2013 ktokoľvek Creative Commons License

Kľúčové slová: MEFANET, konferencia

Odbor:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jaroslav Majerník | pracovisko: Ústav lekárskej informatiky | publikované: 24.9.2013 | posledné úpravy: 8.10.2015
citácia: Majerník Jaroslav: MEFANET 2013. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 24.9.2013, posledná aktualizácia 8.10.2015 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=166>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme