Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

MEFANET Journal

Časopis MEFANET Journal je jedným z výstupov projektu MEFANET a jeho hlavným cieľom je šíriť informácie o moderných formách vzdelávania v prostredí siete lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska. Je určený taktiež na prezentáciu výsledkov dosiahnutých rozvojom medicínskej informatiky a vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.


Aktuálne vydanie, informácie pre autorov, ako aj ďalšie podrobnosti o časopise je možné nájsť na stránkach projektu MEFANET.

DESAŤ výhod publikovania v Mefanet J:

  1. Open-access politika prináša väčšie šance na citovanosť publikovaných prác. Niekoľko prác publikovaných v predchádzajúcej voľne dostupnej edícii MEFANET Report bolo citovaných v impaktovaných časopisoch.
  2. Neúčtujú sa žiadne poplatky za odoslaný článok.
  3. Neúčtujú sa žiadne poplatky za publikovaný, vytlačený článok.
  4. Neúčtujú sa žiadne poplatky za farebné obrázky alebo strany presahujúce doporučený limit.
  5. Elektronické reprinty (PDF) článkov sú zadarmo.
  6. Tri výtlačky časopisu pre autorov publikovaných článkov zasielame zadarmo.
  7. Všetky odoslané rukopisy sú predmetom recenzného konania. Časopis bude čoskoro zaradený do SCUPUSu.
  8. Rýchle publikovanie: on-line do 1 týždňa od akceptovania, a tlačenou formou do 4 týždňov od akceptovania rukopisu.
  9. Zameranie časopisu umožňuje publikovať a zviditeľniť výsledky pedagogickej praxe alebo nové prístupy a metódy k výučbe lekárskych a zdravotníckych odborov, čo je v podmienkach nášho regiónu prinajmenšom neobvyklé.
  10. Interdisciplinarita časopisu môže osloviť autorov i čitateľov z najrôznejších lekárskych, zdravotníckych alebo aj technických odborov.
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html MEFANET Journal Prejsť - MEFANET JournalOtvoriť v novom okne - MEFANET Journal 26.8.2013 ktokoľvek Creative Commons License

Kľúčové slová: MEFANET, časopis

Odbor:
Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jaroslav Majerník | pracovisko: Ústav lekárskej informatiky | publikované: 26.8.2013 | posledné úpravy: 20.1.2014
citácia: Majerník Jaroslav: MEFANET Journal. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 26.8.2013, posledná aktualizácia 20.1.2014 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=160>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme