Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET 2008

MEFANET 2008

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizovala konferenciu MEFANET 2008. Druhý ročník konferencie zameranej na rozvoj výučby lekárskych disciplín pomocou moderných informačných technológií sa konal v dňoch 20. – 21. 11. 2008 v Brne, Hotel Voroněž I. MEFANET 2008 poskytla priestor pre výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem moderných tém ako sú e-learning, telemedicína či moderné informačné technológie, bola konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú podporu výučby v odboroch zubné lekárstvo - stomatológia a maxilofaciálna traumatológia.


Témy konferencie MEFANET 2008:

 • Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archívy,
  • výučbové portály,
  • multimediálne učebné pomôcky.
 • Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách.
 • Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
 • Skúsenosti pedagógov a študentov s využitím informačných technológií vo výučbe lekárskych odborov:
  • hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov,
  • podpora výučby zahraničných študentov.
 • Metodika pre efektívnu tvorbu elektronických učebných pomôcok.
 • Legislatívna problematika, autorské práva.
 • Multimediálne učebné pomôcky pre výučbu lekárskych odborov:
  • ZUBNÉ LEKÁRSTVO – STOMATOLÓGIA,
  • MAXILOFACIÁLNA TRAUMATOLÓGIA.

Aktuálne informácie o projekte a konferenciách MEFANET sú zverejnené na stránkach www.mefanet.cz.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf MEFANET 2008 prvé oznámenie Stiahnuť - MEFANET 2008 prvé oznámenieOtvoriť v novom okne - MEFANET 2008 prvé oznámenie 4.6.2008 2.3 MB ktokoľvek Creative Commons License
pdf Tlačová správa konferencie Stiahnuť - Tlačová správa konferencieOtvoriť v novom okne - Tlačová správa konferencie 15.1.2009 625.2 KB ktokoľvek Creative Commons License
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Konferencia MEFANET 2008 Prejsť - Konferencia MEFANET 2008Otvoriť v novom okne - Konferencia MEFANET 2008 14.10.2011 ktokoľvek Creative Commons License

Kľúčové slová: MEFANET

Odbor:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jaroslav Majerník | pracovisko: Ústav lekárskej informatiky | publikované: 4.6.2008 | posledné úpravy: 4.3.2017
citácia: Majerník Jaroslav: MEFANET 2008. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 4.6.2008, posledná aktualizácia 4.3.2017 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=11>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme