Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 15

Ísť na stránku: 1 2

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta
.. pribral asi 40 kg. Osobná anamnéza: artériová hypertenzia, varixy, VAS L chrbtice Lieková anamnéza: l..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. bez systolickej dysfunkcie, ľahká pľúcna hypertenzia. Vo výtokovom trakte pravej komory prítomný hy..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. obštrukčná choroba pľúc GOLD C (III). Artériová hypertenzia. Stav po náhlej cievnej mozgovej príhode (2007) s..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. žena, 26.r v čase dg. OA: art. hypertenzia, hypercholesterolémia, adhezívna kapsulitída a ar..

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
.. sledovaní hematológa, tč. bez liečby. Artériová hypertenzia. Ischemická choroba srdca, stav po infarkte ..