Pacient s hyperfunkčnou dilatovanou AV fistulou

Kazuistika popisuje pacienta s hyperfunkčnou, dilatovanou AV fistulou, ktorý bol po transplantácii obličky od darcu. Na kliniku bol prijatý za účelom odstránenia AV spojky, vzhľadom na to, že po transplantácii už nevyžadoval hemodialýzu a spojka bola výrazne hyperfunkčná, čo verifikovali ultrasonograficky zistené vysoké prietokové rýchlosti celou spojkou. Išlo o nadrozmerne dilatovanú spojku, ktorú sme chirurgicky odstránili. Pacient bol po úspešnej operácii prepustený do domácej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

OA: Liečený na arteriálnu hypertenziu, obličková dysfunkcia/zlyhanie pred 19 rokmi, našitie AV fistuly pre potreby hemodialýzy, transplantácia obličky od darcu pred 10 rokmi.
RA: Otec trpel obličkovou nedostatočnosťou.
LA: Concor, Tritace, Anopyrin, Lexaurin, imunosupresívna liečba.
AA: Bez alergií.
SA: Čiastočný invalidný dôchodca.
TO: Pacient prijatý na kliniku za účelom operačného zrušenia AV spojky na ľavej hornej končatine pre jej hyperfunkciu a nadmernú dilatáciu v oblasti lakťa. Je po transplantácii obličky pred 10 rokmi.

Laboratórne výsledky:

V norme.

Zobrazovacie metódy:

USG: A. brachialis v celom rozsahu priechodná, avšak dilatovanú s hrúbkou okolo 1 cm, rovnako a. radialis s rozmerom 0,6 cm. A. ulnaris, ktorá je nedilatovaná. AVF trombotická v celom priebehu s mäkkým trombom.

Diagnózy:

Obličková dysfunkcia.
Arteriálna hypertenzia.
St.p. transplantácii obličky.
Hyperfunkčná dilatovaná AV spojka ĽHK.

Terapia a záver:

Stratégia liečby: Indikované operačné zrušenie AV spojky na ĽHK.

Operačný výkon: Zrušenie AV spojky, extirpácia dilatovanej v. cephalica l. sin, plastika a. brachialis l.sin. s venóznou záplatou.

Diskusia/komentár:

Pooperačný priebeh: Pacientovi na 2. pooperačný deň extrahovaný redonov drén, postupná rehabilitácia, kontrola operačných rán na ĽHK, hoja sa p.p.i. Emisia na 5. pooperačný deň s následne naplánovanými ambulantnými kontrolami a nefrologickým dispenzárom.


Použité skratky:
a. - artéria
AV - arterio-venózny
p.p.i. - per primam intentionem
USG - ultrasonografia


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

 

Klasifikácia ICD-10:

N18.5

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko