Bradykardia vyliečená antiarytmikami

Dôkladná analýza EKG krivky je základom správnej diagnostiky a následného manažmentu pacienta s brady- alebo tachy-dysrytmiou. Početné bigeminicky viazané neprevedené supraventrikulárne extrasystoly môžu imitovať sinusovú bradykardiu a viesť tak k nesprávnej diagnóze dysfunkcie sinoatriálneho uzla. V tomto prípade správna interpretácia EKG záznamu viedla k zmene pôvodného nesprávne indikovaného terapeutického postupu.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

B.V., žena, 60 rokov
RA: bez pozoruhodností
OA: art. hypertenzia, hypercholesterolémia, al. rinitída, st. p. cholecystektómii, hysterektómii+adnexektómii
AA: Ampicilin, Rovamycin, GIT intol. ASA a Ibalgin
LA: Nolpaza, Valsacor, Aerius
LA pri preklade: Fraxiparine 2x0,6ml s.c., Valsacor 2x160mg, Nolpaza 2x20mg, Torvacard 40mg V
TO: už dlhší čas sa cíti slabá, opakovane máva nízky pulz s pocitmi na odpadnutie – pre tieto ťažkosti hospitalizovaná na spádovom internom oddelení.

Laboratórne vyšetrenia:

Vstupné objektívne vyšetrenie a laboratórny skríning boli až na prítomnú bradykardiu bez významnej patológie.

Objektívne vyšetrenie: hmotnosť: 66kg, výška: 159cm; eupnoe, TK 130/85mmHg, Pulmo: bez VDF, Cor: AS pravidelná, 45/min., ozvy ohraničené, Abdomen: bpn., DK: bpn. Lab. nález: Hb: 151; Ery: 4,4; Htk: 0,43; Leu: 4,8; Tr: 192; INR: 1,12; Urea: 6,4; Kreat.: 80,7; Bil.: 12,9; AST: 0,38; ALT: 0,34; Na: 138,7; K: 4,06; Glu: 5.

Zobrazovacie metódy:

Na vstupnom EKG popisovaná sinusová bradykardia. Na základe ťažkostí pacientky a prítomnej bradykardie počas hospitalizácie realizovaný ekg-holter so záverom: SR o maximálna PF 75/min., minimálna PF 38/min., priemerná PF 42/min., SVES dysrytmia izolovaná aj v big. slede, bez repol. zmien ST segmentu, bez signif. páuz.

Terapia:

Na základe uvedených nálezov bol stav hodnotený ako dysfunkcia SA uzla (syndróm chorého sinusu - sick sinus syndrome), pacientka bola po dohovore preložená na naše pracovisko za účelom implantácie trvalého kardiostimulátora.

Na základe vstupného EKG záznamu (Obrázok 1):

A, Súhlasite s diagnózou dysfunkcie SA uzla a indikovali by ste implantáciu trvalého kardiostimulátora?

B, Zvažujete alternatívnu diagnózu?

 

Pozrite si pozorne detailnú analýzu EKG krivky (Obrázok 2):

Všimnite si zárezy na T vlnách, po ktorých je pred ďalšou vlnou P prítomná dlhšia pauza, za T vlnami bez zárezov nasleduje nová P vlna skôr. 

Diagnóza:

Diagnostický záver: v tomto prípade ide o početné blokované (= neprevedené na komory) predsieňové extrasystoly, v časti záznamu v bigeminickej väzbe.

Záver:

Do liečby bol nasadený propafenon 2x325mg.

Obrázok 3 zobrazuje EKG záznam pri uvedenej liečbe - bez prítomnosti predsieňových extrasystol, pravidelný SR, bez bradykardie - bez indikácie k implantácii kardiostimulátora. 


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko