Nahrávky endoskopických vyšetrení horného gastrointestinálneho traktu

Výukový materiál obsahuje nahrávky endoskopických vyšetrení z oblasti gastroenterológie. Jednotlivé nahrávky sú prezentované v kazuistickom formáte so sprievodným popisom a v prípade dostupnosti aj výsledkami ďalších komplementárnych vyšetrení. Samotné nahrávky sú doplnené popisom a zvýrazneným priamo vo videu, avšak priebeh vyšetrenia nie je zostrihávaný aby bol zrejmý aj časový rozsah vyšetrenia či intervencie.

Ulcerovaná refluxná ezofagitída s krvácaním

66 ročný muž bol odoslaný z kardiologickej JIS pre akútnu hematenézu.
Pacient je po čerstvom infarkte myokardu liečeného PCI s implantáciou stentu na plnej antikoagulačnej liečbe LMWH a duálnej antiagregačnej liečbe anopyrínom a clopidogrelom. V čase endoskopie je pacient hypotenzný, v hemoragickom šoku, obeh podporovaný katecholamínmi.

Ulcerovaná refluxná ezofagitída s krvácaním - popis prípadu

Ulcerovaná refluxná ezofagitída s krvácaním - VIDEO

Gastritída a bulbitída

50 ročná pacientka s chronickým ochorením obličiek v terminálnom štádiu, po transplantácii obličky so zlyhaním štepu pred 2 rokmi, následne doteraz CAPD prišla pre bolesti v oblasti epigastria, skôr po jedle, pocit netrávenia, nauzey, občas aj vracanie žalúdočného obsahu bez patol. prímesí.

Gastritída a bulbitída - popis prípadu

Gastritída a bulbitída - VIDEO

Perkutánna endoskopická gastrostómia

90-ročný pacient prijatý na Neurologickú kliniku pre náhle vzniknutú poruchu vedomia, stav uzavretý ako ischemická náhla cievna mozgová príhoda vľavo. Pre polymorbiditu indikovaná iba konzervatívna liečba bez trombolýzy. Pri CT involučné zmeny CNS. Počas hospitalizácie mierna úprava stavu vedomia, ale pretrváva dysfágia a kvadruparéza, za účelom výživy nutné zavedenie PEGu.

Perkutánna endoskopická gastrostómia - popis prípadu

Perkutánna endoskopická gastrostómia - VIDEO

Adenokarcinóm žalúdka

Pylorostenóza pri Adenokarcinóme žalúdka

72 ročná pacientka vyšetrená pre dlhodobé ťažkosti - "trasenie žalúdka", zvieravá bolesť v epigastriu, skôr nalačno, nutkanie na vracanie asi 1x týž, bez vracania. Nechudne. Fyzikálne vyšetrenie bez patologického nálezu.

Pylorostenóza pri Adenokarcinóme žalúdka - popis prípadu

Pylorostenóza pri Adenokarcinóme žalúdka - CT

Pylorostenóza pri Adenokarcinóme žalúdka - VIDEO

Adenokarcinóm žalúdka

71 ročný pacient s nižšie uvedenou anamnézou bol vyšetrený pre melénu pri chronickom krvácaní z nádoru žalúdka. Prítomná je ťažká dysfágia pri infiltrácii kardie a gastroezofágovej junkcie. Vyšetrenie pred zvažovaným zavedením samoexpandibilného kovového stentu.

Adenokarcinóm žalúdka - popis prípadu

Adenokarcinóm žalúdka - VIDEO

Penetrujúci vred duodena

61 ročný muž mal realizovanú akútnu endoskopiu žalúdka a dvanástnika pre hematemézu vzniknutú v ten istý deň. Posledný týždeň sa sťažoval sa silnú bolesť v epigastriu, pre ktorú už bol raz vyšetrený pred jedným dňom. Posledné dva mesiace denne užíval diklofenak (NSAIDs) pre bolesť chrbta.

Penetrujúci vred duodena - popis prípadu

Penetrujúci vred duodena - CT

Penetrujúci vred duodena - VIDEO

Portálna hypertenzia v hornom Gastrointestinálnom trakte

Pažerákové varixy a pažerákovo gastrické varixy

1) 53 ročný muž prijatý pre dekompenzáciu cirhózy pečene. Na 12 deň hospitalizácie sa objavila hemateméza. Preto bol pacient urgentne endoskopovaný.

Pažerákové varixy a pažerákovo gastrické varixy - popis prípadu

Pažerákové varixy a pažerákovo gastrické varixy - VIDEO 1

Po diagnostike varixového krvácania je nutné pažerákové varixy ošetriť endoskopickou ligáciou.

Pažerákové varixy a pažerákovo gastrické varixy - VIDEO 2

2) 45 ročný muž s dokumentovanou cirhózou pečene vyšetrený v rámci každoročného sledovania veľkosti a rizika krvácania z pažerákových varixov.

Pažerákové varixy a pažerákovo gastrické varixy - VIDEO 3

V distálnom pažeráku sú prítomné pažerákové varixy podľa klasifikácie Baveno VI - "Veľké" - po maximálnom rozfúknutí pažeráka prominujú a sú väčšie ako 5mm. NA povrchu varixov sú prítomné oslabené miesta - tzv. "cherry red spots", rizikové znaky krvácania. Indikovaná je preventívna endoskopická ligácia varixov za účelom zníženia rizika varixového krvácania.

Pažerákové varixy a pažerákovo gastrické varixy - VIDEO 4

Gastrické varixy

40 ročná pacientka boia odoslaná pre náhodný nález splenomegálie zistenej pri diagnostike dyspeptického syndrómu. Dyspeptický syndróm bol dodiferencovaný ako histamínová intolerancia, pri substitúcii diaminooxidázy Doteraz vážnejšie chorá nebola. CT vyšetrením zistená portálna hypertenzia so splenomegáliou. Odoslaná na Ezofagogastrockopické vyšetrenie za účelom objektivizácie znakov portálnej hypertenzie.

Gastrické varixy - popis prípadu

Gastrické varixy - CT

Gastrické varixy - VIDEO

Portálna hypertenzná gastropatia

36 ročná pacientka s dokumentovanou alkoholovou chorobou pečene v štádiu cirhózy, Child-Pugh C (11b) prišla pre vaskulárnu dekompenzáciu cirhózy (ascites, opuchy) a 3-dňovú anamnézu vracania žalúdočného obsahu a hnačiek. V osobnej anamnéze naviac hydrops žlčníka, chronická pankreatitída s pseudocystami pankreasu, gastroezofágový reflux s refluxnou ezofagitídou.

Portálna hypertenzná gastropatia - popis prípadu

Portálna hypertenzná gastropatia - VIDEO

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Ulcerovaná refluxná ezofagitída s krvácaním 19.11.2019 301.67 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Gastritída a bulbitída 19.11.2019 287.5 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Perkutánna endoskopická gastrostómia 19.11.2019 302.21 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pylorostenóza pri Adenokarcinóme žalúdka 19.11.2019 531.5 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pylorostenóza pri Adenokarcinóme žalúdka - CT 19.11.2019 6.72 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Adenokarcinóm žalúdka 19.11.2019 327.66 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Penetrujúci vred duodena 19.11.2019 327.68 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Penetrujúci vred duodena - CT 19.11.2019 4.2 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pažerákové varixy a pažerákovo gastrické varixy 19.11.2019 281.89 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Gastrické varixy 19.11.2019 523.25 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Gastrické varixy - CT 19.11.2019 4.69 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Portálna hypertenzná gastropatia 19.11.2019 510.24 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Ulcerovaná refluxná ezofagitída s krvácaním - VIDEO 23.6.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Gastritída a bulbitída - VIDEO 24.6.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Perkutánna endoskopická gastrostómia - VIDEO 23.6.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pylorostenóza pri Adenokarcinóme žalúdka - VIDEO 23.6.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Adenokarcinóm žalúdka - VIDEO 23.6.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Penetrujúci vred duodena - VIDEO 23.6.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pažerákové varixy a pažerákovo gastrické varixy - VIDEO 1 23.6.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pažerákové varixy a pažerákovo gastrické varixy - VIDEO 2 23.6.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pažerákové varixy a pažerákovo gastrické varixy - VIDEO 3 23.6.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pažerákové varixy a pažerákovo gastrické varixy - VIDEO 4 23.6.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Gastrické varixy - VIDEO 23.6.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Portálna hypertenzná gastropatia - VIDEO 23.6.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko