Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Syndroma caudae equinae discogenes

Syndroma caudae equinae discogenes

Vedecká monografia "Syndroma caudae equinae discogenes" sa podrobne zaoberá stavbou aj funkciou chrbtice, jej degenaratívnymi zmenami, postihujúcimi hlavne medzistavcové platničky a Syndrómom cauda equina, ktorý je najzávažnejšou komplikáciou ochorení telovej osi. Výsledky získané od 158 pacientov, operovaných na Neurochirurgickej klinike UPJŠ LF v priebehu 26 rokov sú doplnené experimentálnou štúdiou s použitím 9 psov.

Šulla J. I., Lukáč I., Šulla I.: Syndroma caudae equinae discogenes, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2009, ISBN 978-80-7097-769-9.

 
autor: Igor Šulla, Imrich Lukáč, Igor Šulla | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia, Neurológia | publikované: 23.4.2010 | posledné úpravy: 27.6.2011 | Creative Commons License

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombinácia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou hyperkapniou v artériových krvných plynoch (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hypoventilácie. Presná prevalencia OHS v populácia nie je objasnená, v literatúre sú uvádzané hlavne údaje o prevalenciu u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, u ktorých sa výskyt OHS pohybuje medzi 10-38%. Na druhej strane, pacienti s OHS veľmi často trpia konkomitantnou poruchou dýchania v spánku, prevalenia OSA u OHS pacientov dosahuje 90-95%.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Paraničová | odbor: Interná medicína, Pneumológia | publikované: 22.12.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 14

Ísť na stránku: 1 2

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
.. je častý močový syndróm s ktorým sa denne stretáva pediater v klinickej p..

Aortokoronárny bypass
.. statínom, polytopný VAS, anxiózne depresívny syndróm RA: sestra liečená pre diabetes mellitus LA: I..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. závažný centrálny i periférny anticholinergický syndróm s nutnosťou podania špecifického antidóta &nd.. .. diagnózy zahrnutý práve anticholinergický syndróm spôsobený buď požitím rastlín obsahujúcich atrop.. ..kľúčové slová: Antropa belladona, anticholinergický syndróm.. ..kľúčové slová: Antropa belladona, anticholinergický syndróm..

Obštrukčné spánkové apnoe a Morbus Crouzon
.. prípad 28-ročného pacienta s Crouzonovým syndrómom (CS), zriedkavým genetickým ochorením vedúcim k.. .. v dvoch rokoch života diagnostikovaný Crouzonov syndróm, podľa udania v detstve podstúpil kraniotómiu. Bo.. ..kľúčové slová: spánkové apnoe, Crouzonov syndróm.. .. 1 - Typické črty tváre pacienta s Crouzonovým syndrómom. | 25.11.2017 200.67 KB používateľ vzdelávacej ..

Parainfekčná myokarditída
.. kolika - Pankreatitída - Tietzeov syndróm - Vertebrogénny algický syndróm cervikálnej chr..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. struma parva eufunkčná, primárny Sjögrenov syndróm, suspektná hepatopathia, cervikokraniálny s..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. bol stav hodnotený ako dysfunkcia SA uzla (syndróm chorého sinusu - sick sinus syndrome), pacientka ..

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy
.. sínusovú tachykardiu a psychiatra pre anxiózny syndróm. Z chronickej medikácie pravidelne užívala wa..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. po splenektómii - po autonehode Dyspeptický syndróm Terapia a záver: Stratégia l..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. aneuryzma aorty - Akútny koronárny syndróm - Aortálna aneuryzma bez disekcie - Aortálna r..