Kompartment syndróm po revaskularizácii dolnej končatiny

Pri kompartment syndróme dochádza k vzostupu tlaku v uzavretých fasciálnych priestoroch a následne k postihnutiu cievnych, nervových a svalových štruktúr v rámci kompartmentu. Pri akútnej končatinovej ischémii traumatického pôvodu sa udáva výskyt v 30%.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

V našej kazuistike sa jedná o pacienta s traumatickou léziou a. poplitea vľavo s nutnosťou resekcie časti a. poplitea a náhradou venóznym interpozitom a rekonštrukciou v. poplitea. Pooperačne u pacienta nastal rozvoj compartment syndrómu s nutnosťou fasciotómie viacerých kompartmentov dolnej končatiny. Rany denne preväzujeme, pacient rehabilituje, postupne fasciotómie sťahujeme pomocou gumičiek a vykonávame sekundárnu suturu.

Anamnéza:

OA: Bežné detské ochorenia.
LA: Bez chronickej medikácie.
AA: Neudáva.
TO: Pacient prijatý pre strelné poranenie v oblasti kolena ľavej dolnej končatiny s CT angiografickým nálezom poranenia a. poplitea vľavo.

Laboratórne výsledky:

WBC 17.7 (10x9/l), PT 80%, INR 1,1, Hb 132 g/l, Myoglobín po operácii 4951.1 (µg/l).

Zobrazovacie metódy:

CT Angiografia: Po podaní k.l. v arteriálnej fáze so zobrazuje a. femoralis superficialis v dist. úseku ľavého stehna, chýba však kontrastná náplň a.poplitea l.sin, nedetekujeme kontrastnú náplň ani v artériach predkolenia vľavo. Na oneskorených scanoch cca o 90 s od podania k.l. sa lúmen a. poplitea l.sin. zobrazuje len prchavo, čiastočne sa detekuje k.l. v proxim časti a. tibialis ant. l.sin. - obliterácia lúmenu a. poplitea l.sin. vs. pri jej traum. poškodení, počas CT AG vyšetrenia zneostrenie a presiaknutie v okolí popliteálneho cievneho zväzku vľavo - nemožno vylúčiť extraluminálne presakovenie.
Vpravo v oblasti predkolenia primeraná kontrastná náplň artérií.

Diagnózy:

Vulnus sclopetarium reg. gen. ext. inf. l. sin.
Laesio a. et v. poplitea l. sin.
Compartment sy.

Terapia a záver:

Stratégia liečby: Emergentná operačná liečba strelného poranenia ľavej dolnej končatiny, následne pre rozvoj kompartment sy. fasciotómia.

Operačný výkon: Revízia, hemostáza, resekcia a. poplitea s náhradou venóznym interpozitom, resekcia v. poplitea s rekonštrukciou end to end.
Fasciotómia predného, laterálneho a zadného kompartmentu.
Stiahnutie fasciotómii pomocou gumičiek.
Sekundárna sutura.

Diskusia/komentár:

Pooperačný priebeh: Pooperačne u pacienta nastáva rozvoj compartment syndrómu s nutnosťou fasciotómie predného, laterálneho a zadného kompartmentu, pre anémiu podávame transfúzne preparáty. Vykonávame denne preväzy fasciotómií, po stabilizovaní stavu a ústupu opuchu rany po fasciotómii sťahujeme gumičkami a následne vykonávame sekundárnu suturu.


Skratky:
INR - medzinárodný normalizovaný pomer
PT - protrombínový čas
WBC - white blood cells


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

 

Klasifikácia ICD-10:

I80 Zánět žil - flebitis a tromboflebitis

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko