Interná medicína 6 pre študentov Všeobecného lekárstva

Problémové vyučovanie s diferencialne diagnostickým prístupom k jednotlivým chorobám v rámci pododborov a zvládnutie problematiky akútnych stavov v jednotlivých pododboroch. Paraneoplastický syndróm,Synkopy – diferenciálna diagnostika. Šok.Fokálna infekcia a sepsa. Febrility – diferenciálna diagnostika v internej medicíne.Diferenciálna diagnostika bolesti na hrudníku.Diferenciálna diagnostika opuchov v internej medicíne.Diferenciálna diagnostika žltačiek. Poškodenie pečene alkoholom.Imunodeficitné stavy. Imunoreštauračná, imunosupresívna a imunostimulačná liečba – indikácie vo vnútornom lekárstve.Poruchy acidobázickej rovnováhy.Lekárska genetika v klinickej praxi.

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 6. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Interná medicína 6 a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v zimnom a letnom semestri šiesteho roka štúdia.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Paraneoplastický syndróm 4.7.2023 52.32 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Fokálna infekcia, sepsa 4.10.2023 65.48 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nežiaduce účinky liekov 4.10.2023 79.23 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Poruchy vnútorného prostredia 8.1.2024 1.77 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 IM6 - Diferenciálna diagnostika "bolesti" na hrudníku 8.1.2024 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Diferenciálna diagnostika žltačiek. Poškodenie pečene alkoholom. 2.5.2024 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko