Poruchy vedomia, pozornosti, pamäti. Syndromológia duševných porúch

Prednáška popisuje poruchy vedomia (kvalitatívne a kvantitatívne), z nich je najviac zameraná na delírium, ktoré sa v klinickej praxi psychiatra a tiež v iných medicínskych odboroch vyskytuje veľmi často. Ďalej príspevok popisuje poruchy pozornosti a pamäti. V poslednej časti sa autorka venuje syndromológii, keďže syndróm je prvým krokom v utvorenia finálnej diagnózy pacienta.

Autorka prezentuje tému porúch vedomia, pozornosti, pamäti a syndromológie duševných porúch.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Poruchy vedomia, pozornosti, pamäti. Syndromológia duševných porúch 4.3.2024 811.28 KB registrovaný používateľ Creative Commons License

Predmety/kurzy