Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Učebnica "Mikroskopická anatómia" predstavuje ucelené autorské dielo publikované v elektronickej forme. Každá kapitola obsahuje stručný popis embryonálneho vývoja orgánov, základnú charakteristiku morfologickej štruktúry orgánov, diferenciálno-diagnostické morfologické rozdiely medzi zdanlivo podobnými orgánmi.  Druhá časť predkladaného diela tvorí edukačný archív preparátov z jednotlivých orgánov.

Pomfy M. a kol.: Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2009, ISBN 978-80-7097-742-2.

 
autor: Mikuláš Pomfy, Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Histológia, embryológia | publikované: 20.4.2009 | posledné úpravy: 27.6.2011 | Creative Commons License

Tuboovariálna junkcia ako kľúčová štruktúra v prípade ovariálneho karcinómu

Tuboovariálna junkcia ako kľúčová štruktúra v prípade ovariálneho karcinómu

Ovariálny karcinóm ostáva aj naďalej z pohľadu pomeru incidencie a mortality najzložitejšou nozologickou jednotkou v onkogynekológii. Výraznejší posun bol v poslednom desaťročí zaznamenaný v poznaní etiopatogenézy tohto ochorenia. Východzím tkanivom pre ovariálny karcinóm môže byť okrem samotného vaječníka aj vajíčkovod a endometrium. Tuboovariálna junkcia predstavuje najrizikovejšie miesto v procese ovariálnej karcinogenézy. Vzhľadom k týmto skutočnostiam by mala byť konkomitantná salpingektómia pri simplexnej hysterektómii z neonkologickej indikácie neoddeliteľnou súčasťou chirurgickej liečby všetkých pacientok.

 
autor: Ján Varga | sekcia: Prednášky | odbor: Pôrodníctvo a gynekológia | publikované: 9.3.2018 | posledné úpravy: 9.3.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas
.. Lebka (Š.Tóth) Ústna dutina (M. Danková) Mikroskopická štruktúra zuba (I. Domoráková) Vývoj zuba (I. .. .. Ústna dutina (M. Danková) Mikroskopická štruktúra zuba (I. Domoráková) Vývoj zuba (I. Do.. ..kľúčové slová: mikroskopická štruktúra, atlas, zub, štruktúra, výv.. ..kľúčové slová: štruktúra, atlas, zub, štruktúra, v.. .. dutina | 9.4.2019 9.38 MB ktokoľvek – Mikroskopická štruktúra zuba | 9.4.2019 2.96 M.. .. MB ktokoľvek – Mikroskopická štruktúra zuba | 9.4.2019 2.96 MB ktokoľvek – ..

Základy biochémie pre bakalárske študijné programy
.. Enzýmy – všeobecná charakteristika, štruktúra, význam Metabolizmus sacharidov a tvorba ..

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
.. I  Koenzýmy – štruktúra a funkcia  Metabolizmus aminokyselín ..

Lekárska biochémia
.. RNA  Koenzýmy – štruktúra a funkcia  Proteosyntéza a expresia ..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. sa znázorňuje ako hypoechogénna uzlovitá štruktúra zväčša pozdĺž distálnej časti apendixu. Divert..