Lekárska biofyzika pre Zubné lekárstvo

Tento článok v rámci predmetu Lekárska biofyzika obsahuje podporné informácie pre študentov odboru Zubné lekárstvo k problematike základných fyzikálnych procesov v ľudskom tele na molekulárnej, atómovej a subatomárnej úrovni. Hlavným zameraním prednášaného cyklu sú fyzikálne princípy diagnostických a terapeutických špičkových lekárskych technologických celkov, ako aj biofyzikálne účinky na ľudský organizmus po aplikácii biofyzikálnych techník. Tiež sú opísané vedľajšie účinky a bezpečné a efektívne použitie zdravotníckych pomôcok v praxi. Zahrnuté sú tu aj predmety molekulárnej biofyziky, membránovej biofyziky a bioenergetiky. Zároveň sú tu obsiahnuté podporné informácie k absolvovaniu záverečnej skúšky.

Autori poskytujú podklady k štúdiu lekárskej biofyziky.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Otázky na skúšku z biofyziky pre Zubné lekárstvo 15.12.2020 291.62 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Inštrukcie k online skúšaniu v predmete biofyzika 15.12.2020 211.27 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko