Lekárska biofyzika pre Zubné lekárstvo

Tento článok v rámci predmetu Lekárska biofyzika obsahuje podporné informácie pre študentov odboru Zubné lekárstvo k problematike základných fyzikálnych procesov v ľudskom tele na molekulárnej, atómovej a subatomárnej úrovni. Hlavným zameraním prednášaného cyklu sú fyzikálne princípy diagnostických a terapeutických špičkových lekárskych technologických celkov, ako aj biofyzikálne účinky na ľudský organizmus po aplikácii biofyzikálnych techník. Tiež sú opísané vedľajšie účinky a bezpečné a efektívne použitie zdravotníckych pomôcok v praxi. Zahrnuté sú tu aj predmety molekulárnej biofyziky, membránovej biofyziky a bioenergetiky. Zároveň sú tu obsiahnuté podporné informácie k absolvovaniu záverečnej skúšky.

Autori poskytujú podklady k štúdiu lekárskej biofyziky.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Absorpcia EM žiarenia a pulzová oxymetria 8.12.2023 1.63 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Jadrová magnetická rezonancia 8.12.2023 976.69 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Röntgenové žiarenie, využitie v medicíne 8.12.2023 5.07 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Ultrasonografia - využitie ultrazvuku v medicíne 8.12.2023 3.93 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Rádioaktivita, ionizačné žiarenie a využitie v medicíne 8.12.2023 1.73 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biofyzikálne princípy srdcovo-cievneho obehu a dýchania 8.12.2023 1.69 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Štruktúra hmoty a energia 8.1.2024 1.12 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biofyzika membrán 8.1.2024 1.27 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Akčný potenciál 8.1.2024 1.47 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Fyzikálne deje v stomatológii 8.1.2024 1.29 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko