Lekárska biofyzika pre Všeobecné lekárstvo

Tento článok v rámci predmetu Lekárska biofyzika obsahuje podporné informácie pre študentov odboru Všeobecné lekárstvo k problematike základných fyzikálnych procesov v ľudskom tele na molekulárnej, atómovej a subatomárnej úrovni. Hlavným zameraním prednášaného cyklu sú fyzikálne princípy diagnostických a terapeutických špičkových lekárskych technologických celkov, ako aj biofyzikálne účinky na ľudský organizmus po aplikácii biofyzikálnych techník. Tiež sú opísané vedľajšie účinky a bezpečné a efektívne použitie zdravotníckych pomôcok v praxi. Zahrnuté sú tu aj predmety molekulárnej biofyziky, membránovej biofyziky a bioenergetiky. Zároveň sú tu obsiahnuté podporné informácie k absolvovaniu záverečnej skúšky.

Autori poskytujú podklady k štúdiu lekárskej biofyziky.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Röntgenové žiarenie, využitie v medicíne 8.12.2023 4.52 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pozitrónová emisná tomografia 8.12.2023 7.74 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Jadrová magnetická rezonančná tomografia 8.12.2023 3.07 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Rádioaktivita, ionizačné žiarenie a využitie v medicíne 8.12.2023 1.86 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Laserové žiarenie, využitie v medicíne 8.12.2023 4.97 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Ultrasonografia - využitie ultrazvuku v medicíne 8.12.2023 3.93 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Medzimolekulové sily, disperzné systémy a transportné javy 8.12.2023 3.19 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Štruktúra hmoty a energia 14.12.2023 1.49 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Absorpcia svetla, Pulzová oxymetria 14.12.2023 1.6 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biofyzika elektrických prejavov živej hmoty 14.12.2023 2.57 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biofyzikálne princípy srdcovocievneho systému 14.12.2023 3.21 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Proteíny a biomechanika 8.1.2024 8.37 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Virtuálna realita a nanočastice v medicíne 8.1.2024 2.27 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko