RNA vírusy

RNA vírusy sú nebunkové organizmy, vo svojom genóme majú ribonukleovú kyselinu (RNA), ktorá je u väčšiny vírusov tvorená jedným vláknom (ssRNA). Výnimku tvoria reovírusy, ktorých RNA je dvojvláknová (dsRNA). RNA môže byť navyše segmentovaná (genóm tvorí niekoľko segmentov RNA) alebo nesegmentovaná (jedno dlhé vlákno RNA). RNA vírusy, ktoré majú povrchu iba bielkovinovú kapsidu, sú neobalené. RNA vírusy, ktoré okrem kapsidy majú ďalší obal z dvojvrstvy lipidov a proteínov a špecifických glykoproteínov, sú obalené. Obsahom prednášky je klasifikácia RNA vírusov a pri vybraných skupinách RNA vírusov je popísaná ich štruktúra, replikácia v hostiteľskej bunke, patogenita, ochorenia, laboratórna diagnostika, terapia a prevencia.

K obaleným RNA vírusom so segmentovanou ssRNA patria orthomyxovírusy (vírus chrípky), bunyavírusy (Hantavírus) a ďalšie. K obaleným RNA vírusom s nesegmentovanou ssRNA patria paramyxovírusy (vírus osýpok, vírus parotitídy), rabdovírusy (vírus besnoty) a ďalšie. Špecifickou skupinou obalených RNA vírusov sú retrovírusy (vírus HIV), ktoré pomocou reverznej transkriptázy prepisujú svoj genóm z RNA do DNA. K neobaleným ssRNA vírusom patria pikornavírusy (vírus poliomyelitídy, vírus hepatitídy A...) a ďalšie. Neobalené dsRNA vírusy sú reovírusy (rotavírus).

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 RNA vírusy - prezentácia 18.11.2022 3.09 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 RNA vírusy - učebný text 18.11.2022 1.44 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chrípková sezóna 2022/2023 18.11.2022 8.6 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko