Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Ischemické poškodenie miechy v experimente
..kľúčové slová: aorty, ischemická paraplégia, .. ..kľúčové slová: aorty, ischemická paraplégia,..

Aortokoronárny bypass
.. EKV – elektrokardioverzia; ICHS – ischemická choroba srdca; LCA – ľavá koronárna ar.. ..kľúčové slová: Ischemická choroba srdca, aortokoronárny ..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. IAS – interatriálne septum; ICHS – ischemická choroba srdca; IVS – interventrikulárne ..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. (2007) s reziduálnou ľavostrannou hemiparézou. Ischemická choroba dolných končatín Fontaine IIa. ..

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
.. tč. bez liečby. Artériová hypertenzia. Ischemická choroba srdca, stav po infarkte myokardu (2004)...