Cievne mozgové príhody - prezentácia pre študentov všeobecného lekárstva

Prezentácia na tému cievne mozgové príhody pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo. Prednáška sa zameriava na ischemickú náhlu cievnu mozgovú príhodu a hemoragické cievne mozgové príhody (intracerebrálne krvácanie, subarachnoidálne krvácanie) s prihliadnutím na ich etiológiu a vybrané súvisiace kardiovaskúlárne rizikové faktory.

Autori poskytujú študentom podklady k prezentácii zameranej na ischemickú náhlu cievnu mozgovú príhodu a hemoragické cievne mozgové príhody (intracerebrálne krvácanie, subarachnoidálne krvácanie) s prihliadnutím na ich etiológiu a vybrané súvisiace kardiovaskúlárne rizikové faktory, etiologickú klasifikáciu ischemickej cievnej mozgovej príhody a mozgového krvácania, základné patofyziologické princípy, typický klinický obraz, diagnostiku (anamnéza, neurologický nález, zobrazovacie vyšetrenia - ultrasonografia extrakraniálnych ciev mozgu, počítačová tomografia, CT angiografia, magnetická rezonancia, digitálna subtrakčná angiografia )základné princípy akútnej (intravenózna trombolýza, mechanická trombektómia) ako aj preventívnej liečby (sekundárna prevencia rekurencie CMP vo forme antiagregačnej a antikoagulačnej liečby a korekcie modifikovateľných rizikových faktorov) cievnych mozgových príhod a komplikácie s nimi súvisiace.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Cievne mozgové príhody 15.5.2023 7.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko