Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Databázy v MS Access
.. pre prácu s údajmi ako sú tabuľky, formuláre, dotazy, zostavy, makrá či moduly. Teoretické in.. ..kľúčové slová: tabuľka, formulár, filter, dotaz,..

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta
.. 1) Epworthská škála ospalosti: 12 bodov - dotazníková metóda na hodnotenie miery dennej sp..