Databázy v MS Access

Databázové nástroje umožňujú zbierať, uchovávať, spracovávať a vyhodnocovať informácie rôzneho charakteru. Množstvo a kvalita spracovaných informácií pritom často rozhodujú o úspechu osobných, podnikateľských či výskumných činností. Pomocou databáz je možné uchovávať údaje o osobách, tovaroch, službách a pod. Na rozdiel od tabuľových procesorov sú údaje ukladané do niekoľkých samostatných tabuliek, ktoré sú vzájomne prepojené. Okrem odstránenia duplicitnej evidencie údajov poskytujú dokonalejší spôsob vyhľadávania i možnosti ukladania väčších objemov údajov.

Jedným z nástrojov na tvorbu databáz je MS Access z balíka kancelárskych aplikácií MS Office. Poskytuje štandardné objekty pre prácu s údajmi ako sú tabuľky, formuláre, dotazy, zostavy, makrá či moduly. Teoretické informácie o týchto objektoch sú sumarizované v nasledujúcich prezentáciách a slúžia ako pomôcka praktických cvičení venovaných problematike databáz.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Databázy 11.3.2024 1.27 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Tabuľky 30.9.2021 865.3 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Formuláre 22.10.2017 375.06 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Výber údajov 9.11.2017 230.2 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Zostavy 15.12.2020 480.7 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Access: Vytvorenie súboru ambulancia.accdb 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Vstupná maska 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Vytvorenie vypočítavaného poľa BMI 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Hlavný kľúč tabuľky 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Vzájomný vzťah 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Vytvorenie formulára 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Tlačidlo pridať nový záznam 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Formulár s podformulárom 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Prepojené formuláre 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Navigačný formulár 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Filtrovanie podľa formulára 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Výberový dotaz 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Krížový dotaz 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Dotaz s duplicitnými položkami 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Parametrický dotaz 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Zostava podľa dátumu vyšetrenia 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License
 Access: Štítky pacientov 14.2.2024 registrovaný používateľ Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko