Databázy v MS Access

Databázové nástroje umožňujú zbierať, uchovávať, spracovávať a vyhodnocovať informácie rôzneho charakteru. Množstvo a kvalita spracovaných informácií pritom často rozhodujú o úspechu osobných, podnikateľských či výskumných činností. Pomocou databáz je možné uchovávať údaje o osobách, tovaroch, službách a pod. Na rozdiel od tabuľových procesorov sú údaje ukladané do niekoľkých samostatných tabuliek, ktoré sú vzájomne prepojené. Okrem odstránenia duplicitnej evidencie údajov poskytujú dokonalejší spôsob vyhľadávania i možnosti ukladania väčších objemov údajov.

Jedným z nástrojov na tvorbu databáz je MS Access z balíka kancelárskych aplikácií MS Office. Poskytuje štandardné objekty pre prácu s údajmi ako sú tabuľky, formuláre, dotazy, zostavy, makrá či moduly. Teoretické informácie o týchto objektoch sú sumarizované v nasledujúcich prezentáciách a slúžia ako pomôcka praktických cvičení venovaných problematike databáz.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Databázy 21.2.2021 716.96 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Tabuľky 30.9.2021 865.3 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Formuláre 22.10.2017 375.06 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Výber údajov 9.11.2017 230.2 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Zostavy 15.12.2020 480.7 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Vytvorenie tabuľky 8.4.2022 1.82 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Vstupná maska 8.4.2022 5.59 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Hlavný kľúč tabuľky 8.4.2022 2.69 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Vzájomný vzťah 8.4.2022 5.57 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Vytvorenie formulára 8.4.2022 5.05 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Vytvorenie dotazu 8.4.2022 6.35 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Vytvorenie zostavy 8.4.2022 6.32 MB registrovaný používateľ Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko