Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. lekárom v špecializačnej príprave v odbore chirurgia, chirurgom, gynekológom, urológom, t.. ..kľúčové slová: chirurgia..

Subakútna apendicitída
.. literatúra Černý J. a kol.: Špeciálna chirurgia (Chirurgia tráviacej rúry). Osveta, Martin, 1..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
..kľúčové slová: chirurgia..

Manažment karcinómu prsníka
.. adjuvantnú systémovú liečbu. Riziko redukujúca chirurgia ( profylaktická bilaterálna mastektómia a re..