Subakútna apendicitída

Subakútna apendicitída (periapendikulárny absces, apendicitis subacuta, abscessus periappendicalis, perityphlitis, perityphlitis abscendens) je osobitá forma, alebo komplikácia akútnej apendicitídy, pri ktorej vzniká nahromadenie hnisu v okolí apendixu. Lokalita je absolutne ohraničená zlepením čriev, veľkej predstery a nástenného peritonea. Jednotka je charakteristickejšia pre detský vek.

Etiológia
Ložisko vzniká kolikváciou zápalového periapendikulárneho infiltrátu (perityphlitis), alebo ohraničením hnisu vyliateho pri perforácii apendixu okolitími črevnými kľučkami a omentom. Vznik je podmienený zníženou peristaltiko čriev a nízkou virulenciou mikroorganizmov (najmä E-coli, anaeróbne baktérie, Bacteroides).

Patologická anatómia
Zápalový komplex sa skladá z konvolútu črevnej kľučky, omenta, mezenteriálnych lymfatických uzlín a steny céka, v strede ktorého je flegmonózne, alebo gangrenózne zmenený apendix. Podľa pôvodnej polohy apendixu je celý komplex lokalizovaný pelvínne, retrocekálne, mediocekálne, niekedy aj antecekálne.

Klinický priebeh
Klinická jednotka vychádza z akútnej apendicitídy, ktorá po 24-48 hodinách klinického priebehu prechádza štádiom katarálneho zápalu, flegmonózneho zápalu, do gangrény. Pri nepodstúpení chirurgickej liečby dochádza k perforácii do voľného peritoneálneho priestoru. Pri vhodných anatomickofyziologických pomeroch dochádza k uzatvoreniu ložiska a lokalizácii procesu.

Klinická manifestácia a symptomatológia
Príznaky akútnej apendicitídy prechádzajú do typickej manifestácie, ktorá zahrňuje:
- schvátenosť, potenie
- lokalizovaná bolesť
- tachykardia a tachypnoe
- zvýšenie telesnej teploty (možný aj septický charakter)
- vyklenutie brušnej steny v lokalite apendixu
- hmatný tumorózny útvar (rezistencia) v lokalite apendixu
- palpačná bolestivosť a pozitívny Blumbergov príznak
- bolestivosť pri vyšetrení per rektum (nie vždy)
- výrazná leukocitóza, zvýšená sedimentácia erytrocytov

Konzervatívna terapia
Konzervatívna terapia je prísne indikovaná. Indikovaný je kľud na lôžku, tekutá diéta. Nutné je časté monitorovanie pre riziko kolikvácie, perforácie a progresie do difúznej peritonitídy. Indikované sú antiflogistiká a antibiotiká. Terapia trvá 2-3 mesiace. Po ústupe klinickej manifestácie je indikovaná kolonoskopia pre riziko malígnej neoplázie, ako diferenciálne diagnostická metóda (najmä u gerontologických pacientov).

Chirurgická terapia
1.) Appendectomia á froid (apendektómia za studena) je stále indikovaná po 2-3 mesačnej konzervatívnej terapii. Pri urgentnej laparotómii pre podozrenie z akútnej apendicitídy a následnej peroperačnej zmene diagnózy sa apendektómia nevykonáva, vykoná sa len revízia, alternatívne drenáž abscesovej dutiny (riziko pooperačných komplikácii v zápalom zmenenom teréne).
2.) Evakuácia a drenáž pri laparotómii sa vykonáva ako urgentná operácia pri progresii klinického stavu a veľkosti ložiska. Abscesová dutina sa drénuje mäkkým tygonovym drenom. Alternatívne môžeme vykonať cielenú evakuáciu, punkciu a drenáž pod CT, alebo USG kontrolou.
3.) Pri perforácii je indikovaný zákrok, ako pri difúznej peritonitíde.

Použitá literatúra
Černý J. a kol.: Špeciálna chirurgia (Chirurgia tráviacej rúry). Osveta, Martin, 1996
Ohrádka B. a kol.: Špeciálna chirurgia IV. Univerzita Komenského, Bratislava, 1998

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko