Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Subakútna apendicitída

Subakútna apendicitída

Subakútna apendicitída (periapendikulárny absces, apendicitis subacuta, abscessus periappendicalis, perityphlitis, perityphlitis abscendens) je osobitá forma, alebo komplikácia akútnej apendicitídy, pri ktorej vzniká nahromadenie hnisu v okolí apendixu. Lokalita je absolutne ohraničená zlepením čriev, veľkej predstery a nástenného peritonea. Jednotka je charakteristickejšia pre detský vek.


Etiológia
Ložisko vzniká kolikváciou zápalového periapendikulárneho infiltrátu (perityphlitis), alebo ohraničením hnisu vyliateho pri perforácii apendixu okolitími črevnými kľučkami a omentom. Vznik je podmienený zníženou peristaltiko čriev a nízkou virulenciou mikroorganizmov (najmä E-coli, anaeróbne baktérie, Bacteroides).

Patologická anatómia
Zápalový komplex sa skladá z konvolútu črevnej kľučky, omenta, mezenteriálnych lymfatických uzlín a steny céka, v strede ktorého je flegmonózne, alebo gangrenózne zmenený apendix. Podľa pôvodnej polohy apendixu je celý komplex lokalizovaný pelvínne, retrocekálne, mediocekálne, niekedy aj antecekálne.

Klinický priebeh
Klinická jednotka vychádza z akútnej apendicitídy, ktorá po 24-48 hodinách klinického priebehu prechádza štádiom katarálneho zápalu, flegmonózneho zápalu, do gangrény. Pri nepodstúpení chirurgickej liečby dochádza k perforácii do voľného peritoneálneho priestoru. Pri vhodných anatomickofyziologických pomeroch dochádza k uzatvoreniu ložiska a lokalizácii procesu.

Klinická manifestácia a symptomatológia
Príznaky akútnej apendicitídy prechádzajú do typickej manifestácie, ktorá zahrňuje:
- schvátenosť, potenie
- lokalizovaná bolesť
- tachykardia a tachypnoe
- zvýšenie telesnej teploty (možný aj septický charakter)
- vyklenutie brušnej steny v lokalite apendixu
- hmatný tumorózny útvar (rezistencia) v lokalite apendixu
- palpačná bolestivosť a pozitívny Blumbergov príznak
- bolestivosť pri vyšetrení per rektum (nie vždy)
- výrazná leukocitóza, zvýšená sedimentácia erytrocytov

Konzervatívna terapia
Konzervatívna terapia je prísne indikovaná. Indikovaný je kľud na lôžku, tekutá diéta. Nutné je časté monitorovanie pre riziko kolikvácie, perforácie a progresie do difúznej peritonitídy. Indikované sú antiflogistiká a antibiotiká. Terapia trvá 2-3 mesiace. Po ústupe klinickej manifestácie je indikovaná kolonoskopia pre riziko malígnej neoplázie, ako diferenciálne diagnostická metóda (najmä u gerontologických pacientov).

Chirurgická terapia
1.) Appendectomia á froid (apendektómia za studena) je stále indikovaná po 2-3 mesačnej konzervatívnej terapii. Pri urgentnej laparotómii pre podozrenie z akútnej apendicitídy a následnej peroperačnej zmene diagnózy sa apendektómia nevykonáva, vykoná sa len revízia, alternatívne drenáž abscesovej dutiny (riziko pooperačných komplikácii v zápalom zmenenom teréne).
2.) Evakuácia a drenáž pri laparotómii sa vykonáva ako urgentná operácia pri progresii klinického stavu a veľkosti ložiska. Abscesová dutina sa drénuje mäkkým tygonovym drenom. Alternatívne môžeme vykonať cielenú evakuáciu, punkciu a drenáž pod CT, alebo USG kontrolou.
3.) Pri perforácii je indikovaný zákrok, ako pri difúznej peritonitíde.

Použitá literatúra
Černý J. a kol.: Špeciálna chirurgia (Chirurgia tráviacej rúry). Osveta, Martin, 1996
Ohrádka B. a kol.: Špeciálna chirurgia IV. Univerzita Komenského, Bratislava, 1998

Kľúčové slová: apendix, apendicitis subacuta


Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko
autor: Tomáš Toporcer | pracovisko: I. chirurgická klinika | publikované: 9.7.2010 | posledné úpravy: 6.10.2017
citácia: Toporcer Tomáš: Subakútna apendicitída. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 9.7.2010, posledná aktualizácia 6.10.2017 [cit. 2019-09-19] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=62>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme