Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.
marek.soltes(at)upjs.sk
I. chirurgická klinika
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421556403889
adresa: Trieda SNP 1
040 11 Košice

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Monografia podrobne analyzujúca základné princípy laparoskopickej chirurgie určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom v špecializačnej príprave v odbore chirurgia, chirurgom, gynekológom, urológom, traumatológom, gastroenterológom a lekárom prvého kontaktu so záujmom o laparoskopickú chirurgiu.

Šoltés M., Radoňak J.: Základné princípy laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, ISBN 978-80-8152-074-7 (tlačená verzia publikácie), ISBN 978-80-8152-075-4 (e-publikácia).


Obsah publikácie

Predhovor
1. Definícia a výhody laparoskopickej chirurgie
2. História
3. Technologické vybavenie
4. Vysokoenergetické zdroje v laparoskopickej chirurgii
5. Zlyhanie elektronického vybavenia v laparoskopickej chirurgii
6. Psychomotoricko-senzorické špecifiká laparoskopickej chirurgie
7. Ergonómia
8. Tímová spolupráca v laparoskopickej chirurgii
9. Pneumoperitoneum
10. Ekonomické aspekty laparoskopickej chirurgie
11. Vzdelávanie a tréning v laparoskopickej chirurgii
Obrazová príloha

Publikácia bola vydaná s podporou grantu KEGA 017UPJŠ-4/2011 „Virtuálna realita vo vysokoškolskom vzdelávaní“ – pilotný vzdelávací program v laparoskopickej chirurgii zameraný na rozvoj psychomotoricko-senzorických stereotypov.

Šoltés M., Radoňak J.: Základné princípy laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, ISBN 978-80-8152-074-7 (tlačená verzia publikácie), ISBN 978-80-8152-075-4 (e-publikácia).

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Základné princípy laparoskopickej chirurgie Stiahnuť - Základné princípy laparoskopickej chirurgieOtvoriť v novom okne - Základné princípy laparoskopickej chirurgie 14.1.2014 1.26 MB ktokoľvek Creative Commons License
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Univerzitná knižnica UPJŠ: Základné princípy laparoskopickej chirurgie Prejsť - Univerzitná knižnica UPJŠ: Základné princípy laparoskopickej chirurgieOtvoriť v novom okne - Univerzitná knižnica UPJŠ: Základné princípy laparoskopickej chirurgie 25.6.2015 ktokoľvek Creative Commons License

Kľúčové slová: laparoskopia, chirurgia

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: 055 642 3813
e-mail: jozef.radonak(at)upjs.sk

Recenzenti

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
II. chirurgická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: 055 615 2161
e-mail: julius.vajo(at)upjs.sk

Doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava-Vítkovice, Chirurgické oddělení
telefón: +420 595 633 326
e-mail: pavol.holeczy(at)vtn.agel.cz

doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Lekárska fakulta UK Bratislava
telefón: +421 6867 27 49
e-mail: skultety(at)npba.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

autor: Marek Šoltés, Jozef Radoňak | pracovisko: I. chirurgická klinika | publikované: 14.1.2014 | posledné úpravy: 16.1.2014
citácia: Šoltés Marek, Jozef Radoňak: Základné princípy laparoskopickej chirurgie. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 14.1.2014, posledná aktualizácia 16.1.2014 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=178>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme