Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Marek Šoltés
marek.soltes(at)upjs.sk
I. chirurgická klinika
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421556403889
adresa: Trieda SNP 1
040 11 Košice

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Monografia podrobne analyzujúca základné princípy laparoskopickej chirurgie určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom v špecializačnej príprave v odbore chirurgia, chirurgom, gynekológom, urológom, traumatológom, gastroenterológom a lekárom prvého kontaktu so záujmom o laparoskopickú chirurgiu.

Šoltés M., Radoňak J.: Základné princípy laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, ISBN 978-80-8152-074-7 (tlačená verzia publikácie), ISBN 978-80-8152-075-4 (e-publikácia).

Obsah publikácie

Predhovor
1. Definícia a výhody laparoskopickej chirurgie
2. História
3. Technologické vybavenie
4. Vysokoenergetické zdroje v laparoskopickej chirurgii
5. Zlyhanie elektronického vybavenia v laparoskopickej chirurgii
6. Psychomotoricko-senzorické špecifiká laparoskopickej chirurgie
7. Ergonómia
8. Tímová spolupráca v laparoskopickej chirurgii
9. Pneumoperitoneum
10. Ekonomické aspekty laparoskopickej chirurgie
11. Vzdelávanie a tréning v laparoskopickej chirurgii
Obrazová príloha

Publikácia bola vydaná s podporou grantu KEGA 017UPJŠ-4/2011 „Virtuálna realita vo vysokoškolskom vzdelávaní“ – pilotný vzdelávací program v laparoskopickej chirurgii zameraný na rozvoj psychomotoricko-senzorických stereotypov.

Šoltés M., Radoňak J.: Základné princípy laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, ISBN 978-80-8152-074-7 (tlačená verzia publikácie), ISBN 978-80-8152-075-4 (e-publikácia).

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základné princípy laparoskopickej chirurgie 14.1.2014 1.26 MB ktokoľvek Creative Commons License
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Univerzitná knižnica UPJŠ: Základné princípy laparoskopickej chirurgie 25.6.2015 ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť