Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.
marek.soltes(at)upjs.sk
I. chirurgická klinika
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421556403889
adresa: Trieda SNP 1
040 11 Košice

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie

Vysokoškolské učebné texty sú určené študentom všeobecného lekárstva so záujmom o laparoskopickú chirurgiu. Poskytujú teoretický prehľad o všeobecných princípoch laparoskopickej chirurgie, používanom technologickom vybavení, jeho rizikách, patofyziológii kapnoperitonea a problematike ergonómie, so zameraním na aplikáciu týchto poznatkov v klinickej praxi, vrátane návodov na praktický nácvik základných laparoskopických zručností formou mechanickej simulácie a simulácie vo virtuálnej realite. Súčasťou sú aj autodidaktické testy na upevnenie získaných poznatkov.

Šoltés M., Radoňak J.: Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2017, ISBN  978-80-8152-567-4.


 Obsah publikácie

1. Princípy laparoskopickej chirurgie – základné pojmy
2. Vizuálna informácia v laparoskopickej chirurgii
3. Psychomotoricko-senzorické limitácie laparoskopickej chirurgie
4. Ergonomické princípy v laparoskopickej chirurgii I.
5. Ergonomické princípy v laparoskopickej chirurgii II.
6. Pneumoperitoneum I.
7. Pneumoperitoneum II.
8. Zlyhanie elektronického vybavenia v laparoskopickej chirurgii
9. Vysokoenergetické zdroje v laparoskopickej chirurgii I.
10. Vysokoenergetické zdroje v laparoskopickej chirurgii II.
11. Vysokoenergetické zdroje v laparoskopickej chirurgii III.
12. Intrakorporálne šitie a uzlenie v laparoskopickej chirurgii
Obrazová príloha

Publikácia bola vydaná s podporou grantu KEGA 013UPJŠ-4/2015 „Inovatívne simulačné modality vo vysokoškolskej výučbe chirurgie“.

Šoltés M., Radoňak J.: Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2017, ISBN 978-80-8152-567-4.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie Stiahnuť - Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgieOtvoriť v novom okne - Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie 28.12.2017 5.5 MB ktokoľvek Creative Commons License
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html UniBook: Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie Prejsť - UniBook: Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgieOtvoriť v novom okne - UniBook: Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie 28.12.2017 ktokoľvek Creative Commons License

Kľúčové slová: laparoskopia, chirurgia

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: 055 642 3813
e-mail: jozef.radonak(at)upjs.sk

Recenzenti

Doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava-Vítkovice, Chirurgické oddělení
telefón: +420 595 633 326
e-mail: pavol.holeczy(at)vtn.agel.cz

doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: +421 55 615 2140
e-mail: jozef.belak(at)upjs.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Marek Šoltés, Jozef Radoňak | pracovisko: I. chirurgická klinika | publikované: 28.12.2017 | posledné úpravy: 28.12.2017
citácia: Šoltés Marek, Jozef Radoňak: Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 28.12.2017, posledná aktualizácia 28.12.2017 [cit. 2019-08-23] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=330>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme