Chirurgia 1 pre študentov Zubného lekárstva

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 3. ročníka Zubného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Chirurgia 1 a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v zimnom semestri tretieho roka štúdia.

Autor poskytuje študentom Zubného lekárstva podklady z vybraných prednášok k predmetu Chirurgia 1.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Šok, jeho etioptogenéza, prejavy šoku, diagnostika, klinický priebeh a liečba, orgánové zlyhanie 27.3.2020 977.03 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základné princípy klinického vyšetrenia v chirurgii 7.10.2020 1.92 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Asepsa a antisepsa, dezinfekcia a sterilizácia 16.10.2020 490.32 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy anestéziológie 3.11.2020 721.3 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Náuka o ranách. Rozdelenie, vlastnosti, hojenie a ošetrovanie rán. 18.11.2020 4.43 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Zásady kardiopulmonálnej resuscitácie 2.12.2020 3.75 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko