Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Anatomická pitva - brucho a panva

Anatomická pitva - brucho a panva

Anatomická pitva brucha obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Janka Vecanová, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Anatómia | publikované: 22.4.2017 | posledné úpravy: 7.1.2019 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 10

 

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho a panva. Súbor prednášok z končatín a trupu je do.. ..kľúčové slová: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dýchací systém, tráviaci systém, močový s..

Parainfekčná myokarditída
.. diskrétne vrzoty, AS pravidelná, fr.94/min., brucho voľné, priehmatné, bez palpačnej citlivosti a rez..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. dýchacích fenoménov, AS pravidelná, fr.82/min., brucho voľné, priehmatné, bez palpačnej citlivosti a rez..

Autoimunitná hepatitída
.. dýchacích fenoménov, AS pravidelná, fr.92/min., brucho voľné, priehmatné, bez palpačnej citlivosti a rez..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. pri palpačnom vyšetrení brucha miernu distenziu, brucho bolo ale mäkké, priehmatné s difúznou cit..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. výsledky: Pri fyzikálnom vyšetrení bolo brucho ťažko priehmatné, palpačne difúzne citlivé, s max..

Empyém hrudníka
.. kľudná, ozvy ohraničené, bez šelestov. Brucho bolo voľné, priehmatné, nebolestivé, dolné konč..

Abscedujúca bronchopneumónia
.. difúzne, akcia srdca pravidelná, f.: 130/min, brucho bez peritoneálneho dráždenia, dolné končatiny bez..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. výsledky: Pri fyzikálnom vyšetrení bolo brucho voľné, priehmatné, mäkké, palpačne citlivé v epig..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. krvný tlak v pásme hypotenzie (90/60 mmHg), brucho v niveau hrudníka, voľné, priehmatné, palpačne ci..