Videá k praktickým cvičeniam z Anatómie 2

Príspevok predstavuje súbor edukačných videí, ktoré dopĺňajú výučbový materiál audiovizuálnym obsahom zobrazujúcim popis tém obsiahnutých v predmete Anatómia 2. Videozáznamy obsahujú okrem obrazovej dokumentácie aj odborný výklad jednotlivých anatomických štruktúr a poskytujú tak možnosť individuálnej prípravy na praktické cvičenia.

1. Praktické cvičenie: Stena hrudníka
Osteothorax, Juncturae thoracis et columna vertebralis, Musculi thoracis et Musculi, Cievy a nervy steny hrudníka

2. Praktické cvičenie: Mediastinum a vonkajší popis srdca
Mediastinum superius, Mediastinum inferius

3. Praktické cvičenie: Srdce
Srdce - vonkajší opis, Perikard, Dutiny srdca, Srdcový skelet, Cievy srdca

4. Praktické cvičenie: Dýchací systém
Horné dýchacie cesty, Dolné dýchacie cesty, Vlastný dýchací orgán

5. Praktické cvičenie 
Cavitas oris - základné delenie, Lingua, Glandulae salivariae majores, Palatum, Isthmus faucium, Pharynx, Oesophagus

6. Praktické cvičenie
Pohľad na orgány tráviaceho systému (TS) a ich uloženie v brušnej dutine, Vonkajší opis orgánov TS 1 - Gaster, Intestinum tenue, Intestinum crassum, Vonkajší opis orgánov TS2 - Pancreas, Hepar, Vesica fellea, Vnútorná štruktúra orgánov TS - Gaster, Intestinum tenue, Intestinum crassum

7. Praktické cvičenie
Vertebrae lumbales, Brušná stena - vrstvy (koža, fascie, svaly), Brušná stena - predná, bočná a zadná skupina svalov, Canalis inguinalis, Cievy prednej brušnej steny

8. Praktické cvičenie
Peritoneum

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 VA2 1-01 Osteothorax 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 1-02 Juncturae thoracis et columna vertebralis 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 1-03 Musculi thoracis et Musculi dorsi 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 1-04 Cievy a nervy steny hrudníka 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 2-01 Mediastinum superius 26.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 2-02 Mediastinum inferius 26.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 3-01 Srdce - vonkajší opis, Perikard 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 3-02 Dutiny srdca 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 3-03 Srdcový skelet 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 3-04 Cievy srdca 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 4-01 Horné dýchacie cesty 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 4-02 Dolné dýchacie cesty 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 4-03 Vlastný dýchací orgán 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 5-01 Cavitas oris - základné delenie 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 5-02 Lingua, Glandulae salivariae majores 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 5-03 Palatum, Isthmus faucium 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 5-04 Pharynx 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 5-05 Oesophagus 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 6-01 Pohľad na orgány tráviaceho systému (TS) a ich uloženie v brušnej dutine 1.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 6-02 Vonkajší opis orgánov TS 1 – Gaster, Intestinum tenue, Intestinum crassum 1.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 6-03 Vonkajší opis orgánov TS2 – Pancreas, Hepar, Vesica fellea 1.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 6-04 Vnútorná štruktúra orgánov TS – Gaster, Intestinum tenue, Intestinum crassum 1.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 7-01 Vertebrae lumbales 9.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 7-02 Brušná stena - vrstvy (koža, fascie, svaly) 9.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 7-03 Brušná stena - predná, bočná a zadná skupina svalov, Canalis inguinalis 9.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 7-04 Cievy prednej brušnej steny 9.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 8-01 Peritoneum 9.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko