Videá k praktickým cvičeniam z Anatómie 2

Príspevok predstavuje súbor edukačných videí, ktoré dopĺňajú výučbový materiál audiovizuálnym obsahom zobrazujúcim popis tém obsiahnutých v predmete Anatómia 2. Videozáznamy obsahujú okrem obrazovej dokumentácie aj odborný výklad jednotlivých anatomických štruktúr a poskytujú tak možnosť individuálnej prípravy na praktické cvičenia.

1. Praktické cvičenie: Stena hrudníka
Osteothorax, Juncturae thoracis et columna vertebralis, Musculi thoracis et Musculi, Cievy a nervy steny hrudníka

2. Praktické cvičenie: Mediastinum a vonkajší popis srdca
Mediastinum superius, Mediastinum inferius

3. Praktické cvičenie: Srdce
Srdce - vonkajší opis, Perikard, Dutiny srdca, Srdcový skelet, Cievy srdca

4. Praktické cvičenie: Dýchací systém
Horné dýchacie cesty, Dolné dýchacie cesty, Vlastný dýchací orgán

5. Praktické cvičenie 
Cavitas oris - základné delenie, Lingua, Glandulae salivariae majores, Palatum, Isthmus faucium, Pharynx, Oesophagus

6. Praktické cvičenie
Pohľad na orgány tráviaceho systému (TS) a ich uloženie v brušnej dutine, Vonkajší opis orgánov TS 1 - Gaster, Intestinum tenue, Intestinum crassum, Vonkajší opis orgánov TS2 - Pancreas, Hepar, Vesica fellea, Vnútorná štruktúra orgánov TS - Gaster, Intestinum tenue, Intestinum crassum

7. Praktické cvičenie
Vertebrae lumbales, Brušná stena - vrstvy (koža, fascie, svaly), Brušná stena - predná, bočná a zadná skupina svalov, Canalis inguinalis, Cievy prednej brušnej steny

8. Praktické cvičenie
Peritoneum

9. Praktické cvičenie
Retroperitoneum, Lien (Slezina)

10. Praktické cvičenie
Močový systém

11. Praktické cvičenie
Organa genitalia feminina

12. Praktické cvičenie
Organa genitalia masculina

13. Praktické cvičenie
Diaphragma pelvis et diaphragma urogenitale, Arteria iliaca interna, Rectum

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 VA2 1-01 Osteothorax 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 1-02 Juncturae thoracis et columna vertebralis 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 1-03 Musculi thoracis et Musculi dorsi 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 1-04 Cievy a nervy steny hrudníka 18.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 2-01 Mediastinum superius 26.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 2-02 Mediastinum inferius 26.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 3-01 Srdce - vonkajší opis, Perikard 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 3-02 Dutiny srdca 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 3-03 Srdcový skelet 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 3-04 Cievy srdca 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 4-01 Horné dýchacie cesty 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 4-02 Dolné dýchacie cesty 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 4-03 Vlastný dýchací orgán 11.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 5-01 Cavitas oris - základné delenie 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 5-02 Lingua, Glandulae salivariae majores 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 5-03 Palatum, Isthmus faucium 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 5-04 Pharynx 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 5-05 Oesophagus 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 6-01 Pohľad na orgány tráviaceho systému (TS) a ich uloženie v brušnej dutine 1.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 6-02 Vonkajší opis orgánov TS 1 – Gaster, Intestinum tenue, Intestinum crassum 1.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 6-03 Vonkajší opis orgánov TS2 – Pancreas, Hepar, Vesica fellea 1.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 6-04 Vnútorná štruktúra orgánov TS – Gaster, Intestinum tenue, Intestinum crassum 1.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 7-01 Vertebrae lumbales 9.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 7-02 Brušná stena - vrstvy (koža, fascie, svaly) 9.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 7-03 Brušná stena - predná, bočná a zadná skupina svalov, Canalis inguinalis 9.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 7-04 Cievy prednej brušnej steny 9.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 8-01 Peritoneum 9.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 9-01 Retroperitoneum 20.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte
 VA2 9-02 Lien (Slezina) 20.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte
 VA2 10-01 Močový systém 20.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte
 VA2 11-01 Organa genitalia feminina 6.5.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 12-01 Organa genitalia masculina 6.5.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 13-01 Diaphragma pelvis et diaphragma urogenitale 6.5.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 13-02 Arteria iliaca interna 6.5.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 VA2 13-03 Rectum 6.5.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko