Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami

Systémový lupus erythematodes (SLE) je autoimunitné ochorenie, väčšinou s chronickým priebehom, ktoré môže postihnúť takmer všetky dôležité orgány, najčastejšie kožu, kĺby, srdce a cievy, obličky, centrálny nervový systém a pľúca. Ochorenie je charakterizované hyperaktivitou B-lymfocytov, ktorá vedie k tvorbe autoprotilátok prevažne zameraných proti orgánovo nešpecifickým antigénom. Kazuistika opisuje prípad SLE s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami u 29-ročnej pacientky.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Katarína Demková | odbor: Interná medicína, Reumatológia | publikované: 2.1.2018 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License

Systemic lupus erythematosus with multiple organ complications

Systemic lupus erythematosus with multiple organ complications

Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease, mostly with a chronic course, that can affect almost all important organs, most commonly skin, joints, heart and vessels, kidneys, central nervous system and lungs. The disease is characterized by B-lymphocyte hyperactivity, which leads to the formation of autoantibodies predominantly directed against non-specific antigens. This case study describes a case of SLE with multiple organ complications in a 29-year-old female patient.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Katarína Demková | odbor: Interná medicína, Reumatológia | publikované: 2.1.2018 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

CRP C-Reaktívny Protein
.. a vírusovú infekciu, deteguje chronický a systémový zápal. CRP je užitočný marker na monitorovanie ak..

Parainfekčná myokarditída
.. liekov (kokaín, lítium, doxorubicín) a v pribehu systémových ochorení (systémový lupus erytematodes, re.. .. a v pribehu systémových ochorení (systémový lupus erytematodes, reumatoidná artritída). A..

Parainfectious myocarditis
.. autoimmune conditions such as systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis are..

Orálny lichen ruber planus - klinický obraz, diagnostika a terapia
.. efekt bol zaznamenaný aj pri terapii systémovými retinoidmi (acitretín) alebo sufónmi. Účinná je.. .. výplne materiálov, obvykle amalgámu. Lézie lupus erythematosus (LE) najčastejšie pripomínajú ero..