Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Tuboovariálna junkcia ako kľúčová štruktúra v prípade ovariálneho karcinómu

Tuboovariálna junkcia ako kľúčová štruktúra v prípade ovariálneho karcinómu

Ovariálny karcinóm ostáva aj naďalej z pohľadu pomeru incidencie a mortality najzložitejšou nozologickou jednotkou v onkogynekológii. Výraznejší posun bol v poslednom desaťročí zaznamenaný v poznaní etiopatogenézy tohto ochorenia. Východzím tkanivom pre ovariálny karcinóm môže byť okrem samotného vaječníka aj vajíčkovod a endometrium. Tuboovariálna junkcia predstavuje najrizikovejšie miesto v procese ovariálnej karcinogenézy. Vzhľadom k týmto skutočnostiam by mala byť konkomitantná salpingektómia pri simplexnej hysterektómii z neonkologickej indikácie neoddeliteľnou súčasťou chirurgickej liečby všetkých pacientok.

 
autor: Ján Varga | sekcia: Prednášky | odbor: Pôrodníctvo a gynekológia | publikované: 9.3.2018 | posledné úpravy: 9.3.2018 | Creative Commons License

RTG obrazy cýst v kostných štruktúrach čeľusti a sánky

RTG obrazy cýst v kostných štruktúrach čeľusti a sánky

Cysta predstavuje patologickú dutinu s vlastnou výstelkou. Býva vyplnená tekutou, alebo tuhšou hmotou, ktorá je produktom tejto výstelky, alebo orgánu, v ktorom sa cysta nachádza. V našom prípade ide o cysty lokalizované v kostných štruktúrach čeľusti a sánky, a to cysty odontogénne alebo neodontogénne.

 
autor: Jarmila Klemová, Andrej Jenča, Eugen Ďurovič | sekcia: Prednášky | odbor: Zubné lekárstvo | publikované: 19.12.2009 | posledné úpravy: 14.10.2011 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 14

Ísť na stránku: 1 2

Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas
.. Ústna dutina (M. Danková) Mikroskopická štruktúra zuba (I. Domoráková) Vývoj zuba (I. Do.. ..kľúčové slová: štruktúra, atlas, zub, štruktúra, v.. .. MB ktokoľvek – Mikroskopická štruktúra zuba | 9.4.2019 2.96 MB ktokoľvek – ..

Základy biochémie pre bakalárske študijné programy
.. Enzýmy – všeobecná charakteristika, štruktúra, význam Metabolizmus sacharidov a tvorba ..

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
.. I Koenzýmy – štruktúra a funkcia Metabolizmus aminokyselín II ..

Lekárska biochémia
.. syntéza RNA Koenzýmy – štruktúra a funkcia Proteosyntéza a expresia ..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. sa znázorňuje ako hypoechogénna uzlovitá štruktúra zväčša pozdĺž distálnej časti apendixu. Divert..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. zmien. V kostnej štruktúre kalvy bez ložiskových štrukturálnych zmien. CT pľúc, brucha - záver: V pľúcnom a..

Dôležitosť vredových lézií v diagnostike karcinómov jazyka
.. čeľustnej a tvárovej oblasti s priľahlými štruktúrami a orgánmi. Je potrebné zvládnuť problematiku vč..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. koagulách fragmenty steny bronchu infiltrované štruktúrami stredne diferencovaného skvamocelulárneho k..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. sodíkové. Mutácia génu kódujúceho CFTR spôsobuje štrukturálnu a funkčnú poruchu tohto proteínu, dôsledkom čo..

Anatomická pitva - horná končatina
.. medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich pr..