Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 37

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Orálny lichen ruber planus - klinický obraz, diagnostika a terapia
.. známy. Z tohto dôvodu nie je ani známa kauzálna liečba tohto ochorenia. Etiologické aspekty OLRP Do ..

Abscedujúca bronchopneumónia
.. bola empiricky zahájená širokospektrálna ATB liečba v trojkombinácii (cefalosporín III. generácie, ge..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. BCC, ktorých výskyt pozorujeme častejšie a ich liečba s prognózou býva dobrá. Agresívne typy pre..

Diverticulitis appendicis vermiformis
..kľúčové slová: apendixu, diagnostika, liečba..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
..kľúčové slová: diagnostika, chirurgická liečba..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. lokalizáciu a možný hemodynamický dopad. Liečba hemodynamicky závažnej srdcovej tamponády vy..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. onkologickej liečbe (posledne cytostatická liečba erlotinibom) bol pacient onkológom odoslaný na n..