Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu

Autori v prehľadnom článku uvádzajú epidemiológiu, klinický priebeh a komplikácie Schönleinovej-Henochovej purpury, ktorá je najčastejšie sa vyskytujúcou vaskulitídou v detskom veku. Zameriavajú sa osobitne na Schönleinovu-Henochovu nefritídu, vyzdvihujú prínos renálnej biopsie pre diagnostiku a prognózu. Analyzujú jednotlivé liečebné postupy a hodnotia ich efektívnosť podľa medicíny založenej na dôkazoch. V závere opisujú výsledky transplantácie obličiek u chorých so Schönleinovou-Henochovou nefritídou.


Schönleinova-Henochova purpura (SHP, v staršej literatúre označovaná ako anafylaktoidná purpura, reumatoidná purpura, peliosis reumatica) je systémová vaskulitída, ktorej dominujúcim klinickým prejavom je purpura s palpovateľnymi petéchiami. Chorobu prvýkrát opísal Johann Schönlein v roku 1837 a až neskôr (1868) Eduard Heinrich Henoch publikoval prvý prípad s vyrážkou a abdominálnou symptomatológiou.

Kožné lézie pripomínajúce SHP sa môžu pozorovať aj pri kryoglobulinémii a hypersenzitívnej vaskulitíde, avšak zreteľne ich odlíši histologický obraz s charakteristickým ukladaním imunokomplexov s obsahom IgA v koži a v obličkách.

Patogenetické mechanizmy pri SHP sú sčasti podobné ako pri IgA nefritíde (IgAN), na čo poukazuje rovnaký imunofluorescenčný nález v renálnom tkanive. Aj vzácne pozorovania simultánneho výskytu SHP a IgAN u dvojčiat po prekonanej adenovírusovej infekcii, svedčia pre rovnakú patogenézu obidvoch chorôb.

Ukladanie IgA v obličkách je hlavným spoločným znakom, ale renálne poškodenie môžu sprostredkovať aj IgG protilátky proti mezangiovým antigénom, ktorých titer dobre koreluje s priebehom postihnutia obličiek. Na druhej strane, u chorých bez renálneho poškodenia sa tieto protilátky v sére nezistia.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu Stiahnuť - Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehuOtvoriť v novom okne - Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu 8.4.2008 240.68 KB ktokoľvek Creative Commons License
jpg Purpura v typickej lokalizácii pri základnej diagnóze Stiahnuť - Purpura v typickej lokalizácii pri základnej diagnózeOtvoriť v novom okne - Purpura v typickej lokalizácii pri základnej diagnóze 8.4.2008 9.5 KB ktokoľvek Creative Commons License
 

Kľúčové slová: Schönleinova-Henochova purpura, liečba, prognóza

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Ľudmila Podracká, Miroslav Anton Šašinka | pracovisko: Klinika detí a dorastu | publikované: 8.4.2008 | posledné úpravy: 16.3.2011
citácia: Podracká Ľudmila, Miroslav Anton Šašinka: Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 8.4.2008, posledná aktualizácia 16.3.2011 [cit. 2019-09-19] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=8>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme