Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu

Autori v prehľadnom článku uvádzajú epidemiológiu, klinický priebeh a komplikácie Schönleinovej-Henochovej purpury, ktorá je najčastejšie sa vyskytujúcou vaskulitídou v detskom veku. Zameriavajú sa osobitne na Schönleinovu-Henochovu nefritídu, vyzdvihujú prínos renálnej biopsie pre diagnostiku a prognózu. Analyzujú jednotlivé liečebné postupy a hodnotia ich efektívnosť podľa medicíny založenej na dôkazoch. V závere opisujú výsledky transplantácie obličiek u chorých so Schönleinovou-Henochovou nefritídou.

Schönleinova-Henochova purpura (SHP, v staršej literatúre označovaná ako anafylaktoidná purpura, reumatoidná purpura, peliosis reumatica) je systémová vaskulitída, ktorej dominujúcim klinickým prejavom je purpura s palpovateľnymi petéchiami. Chorobu prvýkrát opísal Johann Schönlein v roku 1837 a až neskôr (1868) Eduard Heinrich Henoch publikoval prvý prípad s vyrážkou a abdominálnou symptomatológiou.

Kožné lézie pripomínajúce SHP sa môžu pozorovať aj pri kryoglobulinémii a hypersenzitívnej vaskulitíde, avšak zreteľne ich odlíši histologický obraz s charakteristickým ukladaním imunokomplexov s obsahom IgA v koži a v obličkách.

Patogenetické mechanizmy pri SHP sú sčasti podobné ako pri IgA nefritíde (IgAN), na čo poukazuje rovnaký imunofluorescenčný nález v renálnom tkanive. Aj vzácne pozorovania simultánneho výskytu SHP a IgAN u dvojčiat po prekonanej adenovírusovej infekcii, svedčia pre rovnakú patogenézu obidvoch chorôb.

Ukladanie IgA v obličkách je hlavným spoločným znakom, ale renálne poškodenie môžu sprostredkovať aj IgG protilátky proti mezangiovým antigénom, ktorých titer dobre koreluje s priebehom postihnutia obličiek. Na druhej strane, u chorých bez renálneho poškodenia sa tieto protilátky v sére nezistia.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu 8.4.2008 240.68 KB ktokoľvek Creative Commons License
 Purpura v typickej lokalizácii pri základnej diagnóze 8.4.2008 9.5 KB ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko