Preventívna a športová medicína pre študentov Všeobecného lekárstva

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 4. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Preventívna a športová medicína a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v zimnom semestri štvrtého roka štúdia.

Obsahom prezentácií je úvod do telovýchovného lekárstva, organizácia, zabezpečovanie športových podujatí. Fyziologické aspekty pohybovej aktivity, energetický metabolizmus. Fyziologické aspekty výživy, zloženie stravy športovca. Aeróbny prah, anaeróbny prah, laktátová krivka. Doping, dopingová kontrola. Športová traumatológia – najčastejšie úrazy, špecifiká športových úrazov, liečba, rehabilitácia, prevencia. Rekreačný šport, preskripcia pohybovej aktivity pri civilizačných ochoreniach. Úvod do preventívnej medicíny, preventívne programy. Význam pravidelnej fyzickej aktivity a športu v prevencii civilizačných ochorení. Prevencia v kardiológii. Prevencia obezity a metabolického syndrómu. Prevencia nádoru. Prevencia v gastroenterológii a hepatológii. Prevencia interných (vnútorných) chorôb z pohľadu pacientov so stomatologickými chorobami.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Preventívna a športová medicína pre študentov Všeobecného lekárstva 8.4.2024 2.87 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko