Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha

Prezentovaná kazuistika dokumentuje príklad pacienta s náhodne zistenou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) na základe klinických príznakov. Diagnóza bola potvrdená spirometricky pneumológom, bol realizovaný bronchodilatačný test, ktorý potvrdil ireverzibilitu zistenej obštrukčnej ventilačnej poruchy. Pacientovi bola nasadená kombinovaná bronchodilatačná liečba ß2- mimetikami a anticholinergikami za účelom úľavy od symptómov, zlepšenia funkčných parametrov a prevencie následných exacerbácií.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

75 ročný pacient s anamnézou artériovej hypertenzie v liečbe dvojkombináciou antihypertenzív bol vyšetrený spádovým pneumológom na odporúčanie obvodného lekára. Dôvod odoslania pacienta na pľúcne vyšetrenie bolo auskultačne zistené pískanie na hrudníku pri preventívnom vyšetrení.
Osobná anamnéza: 9 rokov v liečbe vysokého tlaku krvi
Alergická anamnéza: negatívna
Lieková anamnéza: Lokren, Accuzide
Návyková anamnéza: Fajčiar 50 rokov, priemerne 10 cigariet denne. Celkovo 25 balíčkorokov
Subjektívne: udáva, že pred 3 týždňami bol chorý. Kašľal, vykašliaval zelené hlieny, ťažšie sa mu dýchalo, obvodný lekár mu nasadil antibiotiká amoxicylín klavulanát (Amoksiklav). Teraz sa cíti už lepšie, kašle menej, zadýchava sa stále pri väčšej námahe, chôdzi do mierneho kopca a schodov, musí zastať a oddýchnuť si, niekedy aj počas prechádzky.

Status praesens:
Pacient pri vedomí, orientácia správna, eupnoe, habitus normostenický, saturácia: 96 percent
Pulmo: dýchanie vezikulárne, expírium nepredĺžené, bez vedľajších fenoménov, poklep symetrický, plný jasný
Cor: Akcia srdca pravidelná, 80/min, ozvy ohraničné, TK: 130/80
Abdomen: Voľné, priehmatné, nebolestivé
Dolné končatiny: bez edémov, lýtka voľné, symetrické, bez varixov

Zobrazovacie metódy:

RTG posteroanteriórna snímka hrudníka dokumentovala parenchým pľúc bez čerstvých ložiskových a infiltratívnych zmien, ľahkú hyperinfláciu, oba híly cievne akcentované, zvýraznenú hilovú kresbu bilaterálne, pleura intaktná. Tieň srdca nebol zväčšený, horné mediastínum bolo bez patologického nálezu. Bránica bola obojstranne plochšia, ostrých kontúr, bráničné uhly boli voľné, bez patologickej výplne. Kostné štruktúry bez abnormálneho nálezu (Obrázok 1).

Spirometrické vyšetrenie:
Realizované spirometrické vyšetrenie preukázalo obštrukčnú ventilačnú poruchu ťažkého stupňa pri redukovaných objemoch (viď. Tabuľka 1). Grafické zobrazenie krivky prietok-objem malo charakteristický obštrukčný charakter (viď Obrázok 2). Následne bol realizovaný bronchodilatačný test s podaním 4x100 ug Salbutamolu a o 20 minút opakovaná spirometria nepreukázala zlepšenie objemu vzduchu vydýchnutého za 1 sekundu úsilného výdychu (FEV1) o 200 ml a 12 %. Bronchodilatačný test bol hodnotený ako negatívny (zlepšenie o 0 %). Pomer FEV a vitálnej kapacity (FVC) po teste bol 0,6 (60 %) a postbronchodilatačná hodnota FEV1 bola 47 %.
Na základe spirometrie, anamnézy, rizikových faktorov, veku, neprítomnosti alergie a nepravdepodobnej astmy bronchiale (potvrdené aj negativitou bronchodilatačného testu) bola stanovená diagnóza CHOCHP. Závažnosť ochorenia bola hodnotená podľa klasifikácie GOLD a to na základe postbronchodilatačnej hodnoty FEV1, symptómov a histórie exacerbácií v poslednom roku (1x bral antibiotiká ambulantne) (viď Obrázok 3 - Klasifikácia CHOCHP podľa GOLD 2017).

Diagnóza:

Chronická obštrukčná choroba pľúc GOLD III/B

Diferenciálna diagnóza:

Astma bronchiale
ACOS- Asthma- COPD overlap syndrome

Terapia:

Pacientovi boli v liečbe nasadené dlhodobo pôsobiace anticholinergiká (long-acting muscarine antagonists -LAMA), preparát tiotropium v inhalačnom systéme Respimat (ukážka na Obrázku 4) v dávke 5 ug 2 inhalácie ráno a ako úľavová liečba krátkodobo pôsobiace ß2- mimetiká (Short-acting ß2- agonists - SAMA), preparát salbutamol 100 ug podľa potreby 1 inhalácia. Pacient inhaláciu po edukácii zvládol. Pri najbližšej kontrole udával mierne zlepšenie dýchavice, kontrolná spirometria preukázala zlepšenie na 49 %. Pre pretrvávanie ťažkej obštrukčnej ventilačnej poruchy a symptómov mu bola nasadená duálna bronchodilatačná liečba LAMA/LABA (long-acting ß2-agonists, dlhodobo pôsobiace ß2- mimetiká) preparátom tiotrópium-olodaterol s priaznivým efektom na úľavu dýchavice.
Samozrejmosťou bolo odporučenie ukončenia fajčenia, dodržiavania správnej životosprávy, dostatku pohybu a dychovej rehabilitácie.


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

Klasifikácia ICD-10:

J44.8 Iná špecifikovaná zdĺhavá choroba pľúc

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko